Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Een boom voor iedere tuin

 

Als tuin- en landschapsontwerper ben ik vaak in gesprek met mensen die een nieuwe tuin krijgen of de bestaande tuin willen veranderen. Een van de vaste gespreksonderdelen is de boom in de tuin, ja of nee? Veel mensen willen geen boom in de tuin want; die wordt zo groot, geeft zoveel blad en rommel, zitten vogels in en die poepen en dat valt in mijn tuin, de wortels drukken de bestrating op enz.. enz... allemaal argumenten om geen boom te willen in de tuin.

Tja, de nadelen kennen de meeste mensen wel maar ik wil hier een pleidooi houden voor een boom in iedere tuin, waarom?

 • een boom zorgt voor verkoeling in de tuin bij warme dagen door verdaming en schaduw;
 • een boom zorgt voor meer biodiversiteit;
 • een boom kan zorgen voor voedsel voor vogels, vlinders, bijen e.d.;
 • een boom geeft een visueel plafond in een tuin;
 • een boom kan privacy geven;
 • een boom zorgt voor intimiteit en gevoel van geborgenheid;
 • een boom kan prachtige herfstkleuren geven;
 • een boom zorgt met zijn gevallen blad voor bemesting van de bodem en onkruidonderdrukking;
 • een boom kan prachtige bloesem hebben, denk aan appel, peer, pruim e.d.;
 • een boom draagt bij aan een gezond bodemleven;
 • in een grote boom kan je een boomhut bouwen;
 • er zijn kleine bomen voor kleine tuinen en grote bomen voor grote tuinen.

Maar wat is nu een boom? Wat is het verschil tussen een struik en een boom. Sommige mensen vinden een boompje wel leuk het midden van de tuin in een rondje of vierkantje........ Men bedoeld dan vaak een ding op stam (met katjes of bloesem) van 1-2 mtr. hoog. Maar dat is geen boom.

Volgens wikikids is een boom een plant met een houten stam, met daarboven een minstens vier meter hoge kroon. De boom zit vast in de grond door middel van wortels. Daar zou ik aan toe willen voegen dat je onder een boom door dient te kunnen lopen en zien. Dat houdt in een vrije doorloop hoogte van ca. 2 mtr. en die kroon van 4 mtr. dat geeft voor een kleine boom een minimale hoogte van 6 mtr.

Onderstaande foto laat een krentenboom zien. Deze heeft een vrije doorloop van ca. 2 mtr. en een kroontje van 2, max. 3 mtr. Dus er zijn uitzonderingen op het hier boven gestelde. Zo zijn er bomen de niet breder worden dan 2 mtr. en zo zijn er bomen die wel 20 meter breed worden.

Een bijzondere eend in de bijt is de Japanse esdoorn. Die zijn er van 1-2 mtr. hoog tot 6-8 mtr. hoog. Om begripsverwarring te voorkomen........geef duidelijk aan wat u bedoeld met een boom of boompje in de tuin.

Onderstaande krentenboom is prachtig bronskleurig bij uitlopen blad, witte bloesem, mooi groen blad in de zomer. Bessen voor vogels in het najaar en een schitterende herfstkleur. Volop te vinden op de Veluwe hier in Nederland. Er zijn krentenbomen die heel smal blijven, krentenbomen die heel klein blijven, krentenbomen voor droge en krentenbomen voor vochtige grond.

 

Iedere boom heeft zijn eigen habitus (uiterlijke verschijningsvorm) die een heel eigen karakter aan een tuin kan geven. Een appelboom zal een heel andere sfeer geven aan een tuin dan een krentenboom.

Sommige bomen hebben zo'n onderscheidende habitus dat ze van honderden meters afstand zijn te herkennen, denk maar eens aan een italiaanse populier.
 
Maar terug naar uw tuin en een boom. Wat mag je doen qua boom in een tuin opdat de rijdende rechter niet hoeft langs te komen om een bomengeschil met uw buren te beslechten.
 
Wettelijke bepalingen
 • Een boom dient minimaal 2 meter van de erfgrens te staan, tenzij dit de openbare weg/ruimte is.
 • Overhangende takken die over de grond van de buren hangen mogen de buren wegsnoeien.
 • In sommige gemeenten geldt een verordening die bepaalt dat de afstand tussen een boom of struik en de grens van de buren korter mag zijn. Informeer daarom altijd eerst bij uw gemeente of dit zo is. Ook kunnen lokale gewoontes bepalen dat de afstand korter mag zijn. Bijvoorbeeld een windvang rondom fruitbomen of bomen die onderdeel zijn van een beschermd dorps- of stadsgezicht.
 • Als de boom of struik er al twintig jaar staat, dan kunt u niet meer vorderen dat deze wordt verwijderd. Dit heet verjaring. Na het verstrijken van deze termijn moet u de aanwezigheid van deze boom of struik dulden. Dit geldt uitsluitend voor bestaande bomen. Wordt een boom vervangen, dan gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen.
 Maar voordat u een boom plant of zo wie zo met uw tuin aan de gang gaat..........overleg e.e.a. met uw buren, want beter een goede buur dan een verre vriend nietwaar?
  
 

Waar aan te denken bij het toepassen van de juiste boom voor uw tuin

 • De boom dient de sfeer en architectuur van de tuin te ondersteunen. 
 • Zorg een goed plantgat voor de boom, spit de grond 1x1x1 meter.
 • Zorg voor voeding in het plantgat, maar niet teveel want organische stof vraagt om zuurstof om te verteren en wortels hebben ook zuurstof nodig.
 • Zorg na aanplant voor op tijd water geven.

 Waar aan te denken bij bestaande bomen in uw tuin?

Bedenk dat u eigenaar bent van de bomen die op uw grond staan. Afvallende takken op auto's, mensen of anderszins geven vaak schade en u bent daar als bomeneigenaar voor aansprakelijk, tenzij......... tenzij u kunt aantonen dat u alles heeft gedaan voor goed onderhoud. Dan is het overmacht. Dit aantonen dient te geschieden door een erkende boomspecialist die een VTA (Visual Tree Assessment). Hierbij worden biologische en mechanische symptomen beoordeeld. Indien er gebreken geconstateerd worden waarvan de veiligheidsrisico’s visueel niet volledig vastgesteld kunnen worden, dan is er nader stabiliteitsonderzoek nodig. Een beheeradvies per boom maakt onderdeel uit van de inspectie.

 

 

Advies welke boom in uw tuin?

Als u advies wilt welke boom het beste past in uw specifieke situatie, dan maken we graag een afspraak.

 

Tuinarchitect of tuinontwerper?

Wat zijn de verschillen tussen een tuinarchitect en een tuinontwerper? Hoe komt een goede tuin tot stand? Wat voor tuin wilt u en wat is uw budget om uw droomtuin te realiseren? Wie kan daarvoor een goed tuinontwerp maken? En wat is dat, een goed tuinontwerp? 

Dat is volgens mij de 'hamvraag': wat is een goed tuinontwerp? Welke criteria zijn er om een plan te toetsen en wat wilt voor tuin wilt u? Een landschappelijke tuin? Een romantische tuin? Een design- of juist een natuurlijke tuin? Een gezinstuin, relax- of juist een hobbytuin? Enkele voorbeelden kunt u bekijken in ons portfolio.

En wat kost een nieuwe tuin? Hierbij enkele toetsingscriteria om u te helpen.

In de wereld van tuinen is het er een wildgroei van vooral hoveniers en tuinontwerpers, daar hoef je geen opleiding voor te hebben gehad. Daarnaast zijn er ook nog tuin- en landschapsontwerpers hebben minimaal een HBO opleiding.  Tuin- en landschapsarchitect is (gelukkig) een beschermde titel en deze hebben een opleiding genoten op academisch niveau. Ik zal u eerst uitleggen wat zijn de verschillen en overeenkomsten zijn.

Hovenier

Om jezelf hovenier te noemen hoef je geen beroepsopleiding te hebben gevolgd. De meeste hoveniers hebben daarentegen wel een vakgerichte vmbo of mbo opleiding gevolgd. Hoveniers zijn gespecialiseerd in het realiseren, en beheren van tuinen en terreinen. Er zijn in Nederland ca. 11.000 'hoveniersbedrijven'. Dat zijn er meer dan er supermarkten zijn! De meeste zijn eenmans bedrijven. Van deze groep zijn er een 3000-3500 die vrijwel dagelijks met tuinen bezig zijn.

De Tuinregisseurs werkt alleen met geselecteerde/erkende hoveniers samen om de vervaardigde tuinontwerpen te realiseren. Download hier onze werkwijze en tarieven. In 2 stappen naar een nieuwe tuin

Daarnaast worden De Tuinregisseurs vaak door hoveniersbedrijven ingezet om te zorgen voor een goed gesprek en een passend tuinontwerp.

Tuinontwerper

Volgens de LOI wordt je tuinontwerper binnen 14 maanden door thuis te studeren. In deze beroepsgroep zitten ook de nodige woningstylisten die zich bezig houden met het ontwerpen/stylen van de tuin. Er is geen echte studie/dagopleiding die je opleid tot tuinontwerper. Er zijn wel cursussen die zorgen voor verdieping van het vak. De overeenkomst is dat het vaak mensen zijn die een passie voor tuinen hebben. Dit is vaak zelf aangeleerd, oftewel talent en een autodidactische instelling. De ervaring en kennis van hoe het te maken en dit eventueel deskundig te begeleiden ontbreekt veelal.

Tuin- en landschapsontwerper

Deze beroepsgroep heeft minimaal een HBO opleiding gedaan in Nederland of daarbuiten. In Nederland zijn slechts 2 HBO opleidingen die je opleiden tot tuin- en landschapsontwerper. Nu is een tuin ontwerpen een heel ander schaalniveau dan een landschap. Een tuin wordt ontworpen van binnen naar buiten en de landschapsontwerper ontwerpt meer van buiten naar binnen (landschap-stadsrand-de wijk/de buurt/de straat/de tuin).

Van een HBO opgeleide ontwerper mag je verwachten dat hij/zij goed kan analyseren en dat er een goed ontwerp wordt gemaakt. Maar ook hier geldt dat de ene daar meer talent voor heeft dan de ander. De ene is meer onderzoekend ingesteld en de ander heeft meer een kunstzinnige en filosofische instelling.

Tuin- en landschapsarchitect

Tuinarchitect is een beschermde titel welke door een academische opleiding of praktijkervaring met staatsexamen kan worden verkregen. Alleen binnen de academische opleidingen wordt er weinig of geen aandacht besteed aan particuliere tuinen en plantenkennis. Afhankelijk van welke academie of universiteit wordt er meer of minder aan de kunstzinnige uiting gedaan.

Een landschapsarchitect wordt niet opgeleid in het herkennen en toepassen van soorten bolletjes, terrastegels en andere details. Deze gaan vaak meer voor de visie, de concepten en de grote (bestuurlijke)lijnen. De landschapsarchitect houdt zich vooral bezig met het (stedelijke)landschap.

De visies en concepten worden veelal uitgewerkt door de meer praktisch ingestelde HBO´er. Ook de kennis hoe iets (technisch) te maken ontbreekt vaak, hiervoor worden vaak weer specialisten ingezet, evenals voor het maken van beplantingsplannen. Helaas zijn er nog steeds mensen die zich tuinarchitect of landschapsarchitect noemen maar het niet zijn. Om je zo te mogen noemen moet je ingeschreven staan in het architectenregister, klik hier om te checken.

Toetsingscriteria voor een goed tuinontwerp

 1. De tuin moet functioneren, dat is in mijn optiek nummer 1. Maar wat is goed functioneren? Voorbeeld: als u uw tuin goed vanuit de woning wil kunnen beleven is het dan goed dat uw tuinmeubelen voor het raam staan? Eerst zicht op de tuinmeubelen of eerst zicht op bloemen, planten, vlinders en vogels? 
 2. De tuin moet voldoen aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Maar wat zijn die eisen en wensen? Hoe worden deze achterhaald? Worden er de juiste vragen gesteld? Wordt gegeven waar om gevraagd wordt of waar behoefte aan is? Dit is vaak een groot verschil, het gaat dan om de vraag achter de vraag. De inzet van gesprekstechniek en de juiste vragen helpen u als opdrachtgever om uw bewustwordingsproces te stimuleren.
 3. Er moet rekening gehouden worden met de onderhoudsintensiteit en/of kosten. Een hoog investeringsbudget heeft veelal tot gevolg dat het onderhoudsbudget aanzienlijk lager kan zijn. Hiervoor is kennis en ervaring nodig van bodem en beplantingen. Daarnaast ook vab onderhoudshandelingen en -kosten. Naast het onderhoudsbudget is het benodigde investeringsbudget natuurlijk ook van belang.
 4. De tuin dient aan te sluiten op zijn omgeving, de context. Dit kan zijn de woning en het interieur, de buren, buurt en/of het landschap. Sommige ontwerpers zijn sterk conceptueel en werken altijd vanuit hetzelfde concept en trekken zich minder aan van landschap e.d. dat kan ook. In Nederland wordt je als ontwerper/architect opgeleid dat ontwerpen plaats dient te vinden vanuit de context. In de buitenlandse opleidingen is dat soms niet aan de orde, daarom ook Dutch Design. Dat houdt in dat je als ontwerper/architect het nodige onderzoek moet doen naar locatie- en omgevingsfactoren voordat je aan de slag gaat.
 5. Duurzaam! Een tuin wordt niet ontworpen voor 3 - 5 jaar maar voor tientallen jaren. Planten moeten groeien en zich ontwikkelen. Ik vind het leuk als we bij tuinen komen die ik 30 jaar geleden heb ontworpen en gerealiseerd en er is weinig of niets veranderd.
 6. Een goed tuinontwerp is ook de juiste materialen kiezen die het ontwerp, de visie, het concept en  gekozen sfeer ondersteunen. Dit geldt zowel voor bouwmaterialen als voor beplanting. Dit vergt veel materialenkennis.
 7. Een goed tuinontwerp heeft een bepaalde mate van kunstzinnigheid. De ene vormgever is de andere niet. Kunstzinnigheid is een breed begrip. Er zijn tuinarchitecten en tuinontwerpers die een hoge mate van kunstzinnigheid in hun tuinontwerp brengen. Wat wij belangrijk vinden dat het tuinontwerp het oog streelt, geraffineerd of juist in your face. Stoer of juist romantisch. In harmonie met het gebouw of juist in contrast met de architectuur van het gebouw. Bovenal wat spreekt u aan? Kleurrijk of liever ingetogen?

Toegevoegde waarde tuinarchitect

In mijn optiek ben je pas na 10 jaar in de praktijk werken enigszins een vakman of -vrouw. Of dit nu hovenier is, tuinontwerper of tuinarchitect. Voor tuinen ontwerpen en aanleggen geldt 1 ding, ervaring. De bekende tuinarchitecten waren bij hun bekendheid veelal (ruim) boven de 40 en hadden vaak al tientallen jaren ervaring als tuinarchitect. Want we leren door te doen en te kijken, zeker als tuinarchitect. Ik mag dit geweldige vak nu ruim 40 jaar doen en leer nog bij ieder ontwerp en bij iedere tuin- en terrein aanleg.

Als ik een beplantingsplan ontwerp en als er na 1-2 jaar blijkt de plant(en) het niet te doen op die plek (samen met die andere planten in zijn buurt), dan gaan we over naar een oplossing, dezelfde of een andere plant. In het 3e en 4e jaar beoordelen we het weer en het blijkt dat het nu wel goed gaat. Dus om een plantencombinatie te kunnen beoordelen onder die specifieke groeiomstandigheden ben ik 3-4 jaar verder. Met heesters en bomen duurt dat nog langer en praat je al gauw 5-10 jaar. Mijn talent, opleidingen en ervaring zijn de toegevoegde waarden voor u als opdrachtgever.

Naast gedegen kennis en ervaring met beplanting is kennis en ervaring nodig met technische oplossingen, bouwmaterialen en hoe deze te verwerken.

Kunst en tuinarchitectuur

Tuinen ontwerpen valt nog steeds onder de categorie tuinKunst. Nu heeft de ene tuinontwerper/tuinarchitect meer kunstzinnigheid dan de ander. Als u deze component ook belangrijk vind is het een kwestie van kijken, vergelijken en selecteren. Selecteer niet alleen op basis van portfolio, maar ga het gesprek aan. Want uw tuin zit, als het goed is, niet in mijn portfolio. Iedere tuin is uniek omdat iedere opdrachtgever uniek is.

Kosten tuinontwerp

De investering in een tuinontwerp en een goede planuitwerking en begeleiding verdienen zich altijd terug. Daarnaast zijn deze kosten in vergelijk met de uitvoeringskosten minimaal. Een goed tuinontwerp is het fundament voor uw nieuwe tuin. Bezuinigen op ontwerpkosten is als bezuinigen op het fundament van een woning.

Hoe komt een goed tuinontwerp tot stand?

De basis voor een goede tuin is een goed tuinontwerp. Maar wat is de basis voor een goed tuinontwerp?

De basis voor een goed tuinontwerp is het gesprek.

Worden de juiste vragen gesteld. Wordt er gezocht naar de vraag/behoefte achter de vraag? Als de verkeerde vragen worden gesteld dan worden er de verkeerde antwoorden gegeven. Bij verkeerde antwoorden is de kans dat er een verkeerd tuinontwerp wordt gemaakt redelijk groot.

Alles begint met een gesprek, er moet ook een 'klik' zijn tussen u en diegene die uw tuin gaat ontwerpen en realiseren. Want een tuin zegt iets over u zelf, het is een expressiemiddel van u. De tuinarchitect of tuinontwerper moet u begrijpen en aanvoelen en dit ruimtelijk kunnen vertalen. Dat vereist kennis, kunde en ervaring, veel ervaring.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? U kunt me elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

Graag tot horens en/of ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

 

5 voordelen van een goed tuinontwerp

 

Wilt u de tuin eens flink aanpakken of helemaal opnieuw beginnen? Voordat de eerste schep in de grond gestoken wordt, moet er wel een idee op tafel liggen. Met alle inspiratie die u online en in uw omgeving tegenkomt, is het verleidelijk om een eigen plan te trekken, maar is dat eigenlijk wel zo handig? U kunt de tuin namelijk ook professioneel laten ontwerpen!

Lees hier welke voordelen een goed tuinontwerp opleveren.

1   Uw visie komt tot leven

Stelt u zich eens voor: u wilt een prachtige portretfoto van hoge kwaliteit. Men huurt dan waarschijnlijk een fotograaf in en neemt een fotoshoot af. De fotograaf heeft namelijk vakkennis, ervaring en de tools om u op uw mooist uit te laten komen en het beeld bijna perfect vast te leggen. Na wat retouchering heeft u de ideale portretfoto in handen!

Vergelijk dit nu met een professioneel tuinontwerp: de ontwerper heeft alle inzichten en vaardigheden om van uw idee een droomtuin te maken. Het resultaat is niet alleen mooi, maar ook aan alle praktische zaken zijn gedacht. 

U komt er niet achteraf achter dat die overkapping niet tegen sterke wind kan of een ander materiaal toch leuker had gevonden. Alles is geregeld. Misschien wijst de tuinontwerper zelfs wel op een verbetering waar u anders nooit aan had gedacht!

2   Minder stress, meer tuin

Verhuizen en verbouwen kunnen grote stressfactoren in het leven zijn. Een complete tuin indeling bedenken en uitvoeren ontkomt daar ook niet aan. Een goed tuinontwerp haalt die last van uw schouders! Het scheelt een hele hoop uitzoekwerk en zorgen. Zo geniet u volop van het proces en haalt u meer uit uw tuin. 

3   De tuin als een investering

Als men naar de cijfertjes kijkt, heeft een goed tuinontwerp ook zijn voordelen. Wist u dat een professioneel ontworpen en aangelegde tuin de waarde van het huis verhoogt? Dat met wel 5-15%. U kunt een tuinontwerp dus met recht zien als een wijze investering in uw huis en tuin. 

Die investering hoeft trouwens niet per definitie een financiële te zijn, want u kunt bijvoorbeeld ook investeren in groen en duurzaamheid. Met de juiste planning en toepassingen kan uw tuin bijdragen aan recyclen, dienen als waterbron of zelfs helpen met energie opwekken. 

4   Onderhoud wordt een stuk makkelijker

Met een tuinontwerp brengt u niet alleen het plan voor uw droomtuin in kaart, maar bent u ook voorbereid op geschikt en efficiënt onderhoud. Hoeveel gras heeft de tuin straks, wat is de beste grasmaaier? Die heeft Paarshuis toevallig op een mooi rijtje gezet! Moet u het gras op een specifieke manier verticuteren? Of zit u niet te wachten op al dat werk en gaat u toch liever voor kunstgras? 

Zo zijn er natuurlijk veel meer onderdelen in de tuin die onderhoud vereisen en waar u tijdens het ontwerpen makkelijk op inspeelt. U heeft uiteindelijk een duidelijk beeld van uw toekomstige tuin én wat u van het onderhoud kunt verwachten.

5   Verborgen voordelen

Een tuinontwerper kent natuurlijk alle kneepjes van het vak en weet daardoor dingen waar u als gemiddelde tuin eigenaar niet zo snel achterkomt. U kunt daarom elke visie die u heeft bespreken met een tuinontwerper! Als u denkt dat een bepaald idee niet in de tuin valt uit te voeren, weet de professional daar misschien wel een slimme manier voor.

Toffe extra’s zoals een kantoortje of juist een ontspanningsruimte realiseert u met een WiFi dongle, zodat u ook in de tuin kunt werken. Ook voor kinderen en huisdieren zijn er allerlei leuke, creatieve toevoegingen. U kunt het zo gek niet bedenken: een goed tuinontwerp denkt met u mee en maakt het mogelijk. 

Eigenlijk biedt een goed tuinontwerp bijna alleen maar voordelen. Het brengt rust met zich mee, laat u enthousiast van het proces genieten en levert bovenal een perfecte tuin op. Ziet u zichzelf al in die droomtuin zitten? 

Afspraak?

Wilt u meer weten of een afspraak maken? U kunt mij iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

Graag tot horens en/of ziens,

Met vriendelijke groet

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

 

Help een nieuwe tuin


Een nieuwe tuin, en nu? U heeft besloten te gaan verhuizen of een nieuwe woning te laten bouwen. Dan zijn er veel onderdelen die uw aandacht vragen. Bij een nieuwbouwwoning van deurklink tot dakpannen en bij een bestaande woning de buren, schilderen, opknappen, vloerbedekking en meer. De tuin komt vaak als laatste aan de beurt……..

Maar een tuin is ook onroerend goed en maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw nieuwe woning. Wanneer is het nu verstandig om aan de tuin te gaan denken en daar actie in te gaan ondernemen? In de inleiding maak ik al een onderscheid tussen een bestaande woning en een nieuwbouw woning. We beginnen met de bestaande woning. 

Nieuwe tuin bij bestaande woning

Hier wordt u altijd geconfronteerd met de tuinwensen van degene van wie u de woning gaat kopen. Soms sluiten die precies aan wat u van uw tuin verwacht of heeft u de woning juist gekocht omdat de tuin u zo aansprak. Maar vaak sluiten uw tuinwensen niet zo aan bij de nieuwe tuin. 

Wanneer nu De Tuinregisseurs inschakelen?

Da hangt dus helemaal af van wat u wilt. Moeten er een paar planten verplaatst worden of een stukje bestrating aangepast. Dan kunt u beter een hovenier in uw buurt bellen. Moet de tuin grondig worden aangepakt? Een nieuwe lay-out, andere sfeer, meer tuinbeleving, kleuren en geuren, eten uit eigen tuin of eten in de tuin……… Tja dan is het goed om ons eens te bellen.  

Voor de aankoop nieuwe bestaande woning?

Als het een complete renovatie gaat worden, dan kunt u dit het beste doen voor de koop. Want laten we wel wezen een verbouwing van de nieuwe woning is een hele investering, maar een tuin renoveren ook. Als u dit wilt meefinancieren is het wel zo prettig om vooraf een indicatie te krijgen van de renovatiekosten. Daarnaast kan een verbouwing (uitbouw) ook invloed hebben op uw nieuwe tuin. 

Snel van uw nieuwe tuin genieten?

Daarnaast is het afhankelijk wanneer u uw nieuwe woning gaat betrekken en of u dan ook snel van uw nieuwe tuin wilt gaan genieten. Als dit het geval is dan is het zeker verstandig om voor of snel na de aankoop een afspraak met ons te maken.

Waarom zult u misschien denken? Nou het ontwerpproces van weken en soms maanden in beslag nemen, dat is een. Dan gaan we offertes aanvragen en ook dit kan weken en soms maanden in beslag nemen. En daarna moet het werk, de tuinaanleg, worden ingepland door de stratenmaker, elektricien, metselaar, hovenier e.d. Kortom dat lukt veelal niet in 2-3 maanden. 

Na de aankoop van uw woning?

Natuurlijk kunt u altijd na de aankoop een afspraak maken. U kunt er ook voor kiezen eerst eens een jaartje van uw nieuwe woning en tuin te gaan genieten. Voor wat betreft de tuin kunt u dan zelf ervaren waar, voor u, de beste plekjes zijn in de nieuwe tuin. Misschien zit u graag in de schaduw, of liever in de zon. Hoe zit het met privacy? Hoe zit het met de buren en de erfafscheiding?

Ervaar het, maak notities gedurende het jaar en neem dan contact met ons op. In dat jaar kunt u zich ook oriënteren welke tuinsfeer u het meeste aanspreekt. U kunt in dat jaar een moodboard maken en rustig oriënteren. Bespreek dan wanneer u ongeveer uw nieuwe tuin wilt laten realiseren. Neem dan minimaal 6 maanden voor die tijd contact met ons op. 

Nieuwe tuin bij nieuw te bouwen woning

Het laten bouwen van een nieuwe woning is een heel proces. Als u samen gaat werken met een architect helemaal. Zoals al eerder geschreven er dienen keuzes te worden gemaakt van deurklink tot dakpannen. Het begint al met de positionering van de woning op uw kavel. Soms is daar enige speelruimte en soms ook niet.  

Positionering op de kavel

De Tuinregisseurs kan en wil daar graag ook graag over meedenken. Door de woning net anders te plaatsen kunnen de functies welke in de tuin moeten komen beter tot hun recht komen. Ook het uitzicht vanuit de woning naar uw nieuwe tuin is belangrijk. 

Lay-out nieuwe woning

Ook waar de deuren en ramen komen. Op de begane grond komen deze altijd uit op uw tuin. Denk na hoe de deuren open draaien. Als het tuinpad van of naar de woning gaat is het fijn dat de draairichting van een deur optimaal is.

Ook de positionering van de ramen, wel of niet tot de grond, goed of slecht zicht op uw tuin, daar denken we graag in mee. 

Samen met de architect zorgen we er voor dat uw nieuwe woning en nieuwe tuin een eenheid vormen in architectuur en beleving. 

Technische zaken voor uw nieuwe tuin

Denk hierbij aan aansluitingen elektra voor uw nieuwe tuin. Dat kan zijn een laadpaal tot sfeerverlichting. Soms moet daarvoor een extra groep in de meterkast worden aangebracht.

Denk ook aan een buitenkraan, of een technische ruimte voor een zwembad of zwemvijver, een warmtepomp en nog veel meer. 

Oplevering nieuwe woning en nieuwe tuin

Het is fijn als u uw nieuwe woning gaat betrekken dat de nieuwe tuin ook snel is gerealiseerd. Al was het alleen maar om het inlopen van vuil te beperken. 

Resumé

 1. Bestaande woning kopen, schakel ons in als de nieuwe tuin u niet bevalt voor de aankoop. Als u eerst uw nieuwe tuin wilt gaan beleven, maak gedurende een jaar notities.
 2. Bij een nieuwe woning hangt het af of u wel of niet met een architect gaat samenwerken. Als dit het geval is dan komt u tot het beste resultaat als u ons in bij de schetsfase betrekt. Als het een cataloguswoning is dan kunt u ons het beste benaderen als u de koopakte heeft getekend.  

Algemeen

 • Denk aan vergunningen, gemeentelijke of provinciale;
 • Denk aan een moodboard;
 • Laat u vooraf informeren voor het benodigde budget;
 • Het tijdplan van tuinontwerp tot tuinaanleg;
 • Zelf doen of laten doen?

Tuin- en landschapsarchitect, tuinontwerper of hovenier?

Een goede nieuwe tuin komt pas tot stand als er een goed tuinontwerp is gemaakt. Het maken van een goed tuinontwerp is een specialisme. Een goede tuinarchitect of tuinontwerper is een specialist in ruimtelijke vormgeving. Heeft gestudeerd en heeft kennis van bouwstijlen, architectuur, kan een heldere analyse maken en conceptueel of contextueel ontwerpen. Een hovenier is geschoold en ervaren in het maken en onderhouden van tuinen. Zo heeft ieder zijn vak en kwaliteiten. De Tuinregisseurs werkt voor verschillende hoveniersbedrijven in Nederland en heeft de hovenier nodig om het tuinontwerp te realiseren. Een goede samenwerking tussen ontwerper/bedenker is erg belangrijk om te komen tot het beste eindresultaat.

Afspraak?

Wilt u meer weten of een afspraak maken? U kunt mij iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

Graag tot horens en/of ziens,

Met vriendelijke groet

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Ondershoudsarme of onderhoudsvrije tuin

Ik zal u maar direct uit een droom halen, een onderhoudsvrije tuin bestaat niet, een onderhoudsarme tuin wel. En een tuin in beton, asfalt of volledige bestrating heeft ook zijn onderhoud nodig maar dat is geen tuin. Volgens onze Van Dale is een tuin een omheind stuk grond, met bloemen, bomen en andere gewassen beplant. Een onderhoudsarme tuin dan, kan dat wel? Jazeker dat kan heel goed zelfs, alleen wat verstaat u onder onderhoudsarm?

Het begint met het inventariseren hoeveel tijd u aan het onderhoud wil besteden. Dit ingrediént nemen we mee in het tuinontwerp. Sommige mensen denken veel gazon is weinig onderhoud. Nou dat is niet waar. Het gazon is vaak het meest intensieve te onderhouden deel van de tuin. Tijdens groeiseizoen iedere week maaien, soms 2x per week, paar keer per jaar graskanten steken, bemesten, beluchten, verticuteren, doorzaaien, watergeven bij droge perioden.

Wat dan wel zult u misschien denken.

Tuinontwerp voor een onderhoudsarme tuin

Zoals al aangegeven, het begint met het tuinontwerp. Iedere goede tuin begint met een goed tuinontwerp. Om een onderhoudsarme tuin te maken kunnen we denken aan de padenstructuur. Wel zo makkelijk als er paden zijn waardoor u makkelijk de borders kan bewerken. Ook een optie is om sommige of alle borders verhoogd aan te leggen, is minder bukken.

Bestrating

Een behoorlijk deel van de tuin bestaat vaak uit bestrating. Hierbij kunnen de bestrating op een gestabiliseerd zandbed laten realiseren. Hierdoor zal er minder en gelijkmatiger verzakking plaatsvinden. Daarnaast kan sommige sierbestrating worden gevoegd of gekit. Dit gaat onkruidgroei in de voegen tegen. Het stabiliseren van het zandbed en het dichtvoegen van de voegen voorkomt niet alleen ongewenste plantengroei maar ook geen last meer van mieren die het zand omhoog werken. Zo zal een onderhoudsarme tuin al sneller worden bereikt.

Bodem

Iedere tuin heeft een bodem. De aanwezige bodem is sterk bepalend bij het opvolgend tuinonderhoud. Een bodem met een slechte structuur zal veel werk geven, door ongewenste plantengroei, zoals heermoes of paardenstaart. Ook als er geen goede doorwatering is zullen plantenwortels kunnen gaan verrotten, dit openbaart zich vaak enkele jaren na de tuinaanleg en ondertussen heeft u veel werk gehad en dode planten moeten vervangen. Dat is niet de bedoeling bij een onderhoudsarme tuin.

Zorg altijd voor een goede en adequate bodembewerking. Dat houdt in doorspitten van de borders tot een diepte van minimaal 80 cm. en als er binnen deze 80 cm. storende lagen zijn dienen deze te worden gebroken. Planten wortels hebben water en zuurstof nodig.

Zorg voor de juiste bemesting.

Beplanting

Waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat is de juiste beplanting op de juiste plek om die onderhouds arme tuin te realiseren. Hierbij moet rekening gehouden worden met:

 • aanwezige bodem;
 • vochthoudend vermogen van de bodem;
 • de pH waarde;
 • de bezonning;
 • groot verschil schaduw van bomen of gebouwen;
 • de (zee)wind.
Deze primaire factoren bepalen het toe te passen beplantingsassortiment.
 
Daarnaast zijn er natuurlijk de secundaire factoren welke door u worden bepaald, zoals daar kunnen zijn:
 • onderhoudsintensiteit;
 • gewenste hoogtes;
 • bloeikleuren;
 • vogel en vlinderlokkend of niet;
 • bloeitijden;
 • gewenst winterbeeld;
 • al dan niet gevoelig voor hooikoorts of andere allergiën;
 • gewenste structuren en wellicht nog een paar.

Op basis van bovengenoemde punten wordt het beplantingsplan gecomponeerd.

Beplantingsplan

Voordat we met het beplantingsplan aan de gang kunnen gaan dienen bij uw nieuwe tuin of tuinrenovatie dienen eerst de bouwmaterialen te zijn uitgezocht, daarna wordt het beplantingsplan gemaakt. Waar welke planten, hoeveel, welke kwaliteit e.d. Zo kunt u of de hovenier later altijd zien welke plant waar hoort te staan, mochten er planten dood gaan.

Toetsingscriteria voor een goed beplantingsplan

 1. De beplanting dient te gewenste sfeer of thema te ondersteunen. Een strakke desgin tuin kan er gekozen worden voor een modern design met weelderige beplanting als contrast. Of er kan gekozen worden om de beplanting te selecteren op habitus (of verschijningsvorm).
 2. De gekozen beplanting houdt rekening met de onderlinge expansiedrift. De ene plant zal sneller tot wasdom komen dan de andere. Bijvoorbeeld een pioenroos heeft enkele jaren nodig om tot wasdom te komen. Kattekruid is een snel groeiende vaste plant en zal de bodem snel kunnen gaan bedekken. Alleen wat doe je dan als u van pioenrozen houdt en toch minimaal tijd heeft om uw tuin te onderhouden? Dan passen we (kort levende) bodembedekkende vaste planten toe, die snel de bodem kunnen gaan bedekken. Na enige jaren zijn de pioenrozen groot en zal de bodembedekkende plant afsterven.
 3. Voldoende (vaste) planten per vierkante meter. Niet te veel maar zeker niet te weinig. Afhankelijk van de soort worden veelal tussen de 7 en 11 stuks vaste planten per vierkante meter geplant. Hoe dan met een heester die klein begint en pas over 5 jaar zijn wenselijke afmetingen heeft? Dan planten we daar tijdelijk lage (bodembedekkende) heesters onder zoals Deutzia gracilis 'Nikko'. Die kan ook prima blijven staan of anders wat dunnen na een paar jaar.

Prairiebeplanting of gravel tuinen voor een onderhoudsarme tuin

Zogenaamde prairiebeplanting is beplanting geplant in een speciale lavasubstraat. De voordelen daarvan zijn:

 • bodem droogt minder snel uit;
 • weinig onkruidgroei, dus minder onderhoud;
 • de bodem is sneller opgewarmd in voorjaar waardoor planten eerder beginnen met groeien.

Het assortiment planten wat in dit lavasubstraat groeit is beperkt maar voldoende om een groene tuin met meer beleving te krijgen met minimaal onderhoud.

Naast de prairiebeplanting zijn er ook gravel tuinen. Ook hier geldt dat een beperkt assortiment goed kan worden toegepast. Het moet wel passen bij hetgeen u mooi en passend vindt voor uw tuin.  Maar een ding is zeker deze manier van tuinieren past zeker bij een onderhoudsarme tuin.

Stap 1 een tuinontwerp, wat kost dat?

De investering in een tuinontwerp en een goede planuitwerking en begeleiding verdienen zich altijd terug. Daarnaast zijn deze kosten in vergelijk met de uitvoeringskosten een fractie en minimaal. Een goed tuinontwerp is het fundament voor uw nieuwe tuin. Bezuinigen op ontwerpkosten is als bezuinigen op het fundament van een woning.

Hoe komt een goed tuinontwerp voor een onderhoudsarme tuin tot stand?

De basis voor een goede onderhoudsarme tuin is een goed tuinontwerp. Maar wat is de basis voor een goed tuinontwerp?

De basis voor een goed tuinontwerp is het gesprek.

Worden de juiste vragen gesteld. Wordt er gezocht naar de vraag/behoefte achter de vraag? Als de verkeerde vragen worden gesteld dan worden er de verkeerde antwoorden gegeven. Bij verkeerde antwoorden is de kans dat er een verkeerd tuinontwerp wordt gemaakt redelijk groot.

Alles begint met een gesprek, er moet ook een 'klik' zijn als wij uw tuin mogen ontwerpen. Want een tuin zegt iets over u zelf, het is een expressiemiddel van u. De tuinarchitect of tuinontwerper moet u begrijpen en aanvoelen en dit ruimtelijk kunnen vertalen. Dat vereist kennis, kunde en ervaring, veel ervaring.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? U kunt me elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

Graag tot horens en/of ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Meer tuinbeleving in uw tuin?

 

Wat is dat? Meer tuinbeleving? In ieder geval minder bestrating en een meer gevarieerde beplanting met een hoge biodiversiteit. Wilt u ook een tuin met meer tuinbeleving? De wensen voor de tuin zijn de laatste tijd (gelukkig) aardig aan het veranderen. Wat tegenwoordig van belang is dat de tuin meer leeft. Een tuin met meer tuinbeleving. Maar hoe? Continue reading “Meer tuinbeleving”

 

20 Tips voor een beplantingsplan voor uw tuin

Een duurzaam beplantingsplan is niet snel gemaakt. Hierbij geven wij u 20 tips voor een goed beplantingsplan voor uw tuin. Er zijn vele factoren waarmee rekening gehouden dient te worden als u een duurzaam beplantingsplan wilt maken. Wat verstaan we onder een duurzaam beplantingsplan? Hieronder vermelden wij een aantal tips beplantingsplan tuin voor u.

Bij een duurzaam beplantingsplan worden die planten gebruikt welke zich op de toebedeelde plaats goed kunnen ontwikkelen. Hiervoor moet u dus wel kennis hebben van deze toebedeelde plaats. Een goed belantingsplan begint met kennis van de fundering, de bodem. Maar voordat u begint om in plantjes te denken begin eerst met uw tuin te definiëren.

Welke sfeer dienen de planten op te roepen? Welke functies dient de beplanting te krijgen? Wat zijn de eigenschappen van de plek? Houdt u van kleuren of meer van structuren? Grootbladig of kleinbladig? Dient de beplanting verschillende plekken te definiëren en op welke wijze? Moet de beplanting zorgen voor privacy of liever filtering van doorzichten? Op welke wijze dient de beplanting de zicht- en looplijnen te begeleiden? Wat is uw favoriete seizoen? Het voorjaar met fris uitlopend blad of toch de herfst met de vele herfstkleuren? Hierin zijn grote verschillen van de soort beplanting en ook nog eens de verschillende variëteiten. Maar laten we beginnen met de eerste 20 tips of aandachtspunten.

TIP 1  De bodem

Iedere tuin heeft een bodem. De aanwezige bodem is sterk bepalend welke planten daar goed op kunnen groeien. Maar voor iedere bodem geldt dat een bodem met een slechte structuur u veel werk zal geven. Niet alleen door ongewenste plantengroei, zoals heermoes of paardenstaart. Maar ook de gewenste plantengroei doet het slecht als er geen goede doorwatering is. De kans dat plantenwortels gaan verrotten is sterk aanwezig. Dit openbaart zich vaak enkele jaren na de tuinaanleg en ondertussen heeft u veel werk gehad en dode planten moeten vervangen. Dat is niet de bedoeling bij een duurzame tuin.

In Nederland zijn er grofweg de volgende bodemtypes aanwezig:

 • Kleigronden, onstaan uit rivier- of zeeklei.
 • Zandgronden en een mening tussen zand en klei.
 • Veengronden of venige gronden.

De kleigronden zijn meestal kalkrijk en zand- en veengronden zijn veelal zuur. De zuurgraad van een bodem wordt in pH aangegeven. De zuurgraad (pH) van de bodem is belangrijk omdat voor elke plantensoort een optimum geldt. De zuurgraad wordt beïnvloed door het kalkgehalte van de grond. Zand en veengronden zijn in het algemeen zuurder (pH van 4,5 tot 5,6) dan kleigronden (pH hoger dan 6,7). Voor meer informatie klik hier en lees verder bij Goed Bodem Beheer.                     

TIP 2   Bemesting

Een goede tuingrond is goed doorgespit, heeft een goed doorwortelbare structuur en heeft de nodige voedingsstoffen voor planten en er is een rijk bodemleven. Vooral dit bodemleven is van groot belang voor uw tuinplanten. Deze zetten de voedingsstoffen voor de planten om in opneembare elementen. De bodemleven bestaat uit schimmels, protozoën, nematoden, springstaartjes, mijten, enchytraëen, duizenpoten, insecten, spinnen, verschillende soorten wormen, mollen e.a.

Afhankelijk van de aanwezige bodem adviseren wij vaak producten van Heicom. Deze leverancier is gespecialiseerd in verschillende producten voor uw tuin.

Continue reading “20 Tips beplantingsplan tuin”

Verrassend tuinontwerp?

Het is vaak een hele zoektocht om die tuinontwerper te vinden die uw tuinwensen kan vertalen in een verrassend en passend tuinontwerp. Niet alleen aansluiten op uw eisen en wensen maar ook op de architectuur van de woning, de bouwstijl en het omringende (stedelijke) landschap.
 
Maar wat is dat een verrassend tuinontwerp? Heeft dat te maken met de vormgeving, de lay-out van het tuinplan, de toegepaste materialen, de planten en kleuren combinaties, ecologisch tuinieren of............  Waardoor wordt u verrast? Waar wordt u blij van? Wat vindt u belangrijk?
 
Uw tuinwensen

Wat zijnuw tuinwensen? Een onderhoudsvriendelijke tuin? Welke stijl en sfeer past bij u? Wat is uw gezinssamenstelling? Welke functie(s) moet uw nieuwe tuin gaan vervullen? Een goede tuin dient tientallen jaren mee te gaan. Het goed nadenken over uw tuinwensen is erg belangrijk. Misschien heeft u nu kleine kinderen en wilt u er de komende tientallen jaren blijven wonen. Kleine kinderen worden groot en uw tuin kan daarin meegroeien.............als er een goed tuinontwerp is gemaakt. Misschien vindt u nu tuinieren leuk maar wellicht over 10 jaarf niet meer, hoe uw tuin snel onderhoudsvriendelijk te maken?

Van tuinontwerp naar tuinaanleg

De Tuinregisseurs werkt alleen met geselecteerde/erkende hoveniers samen om de vervaardigde tuinontwerpen te realiseren. Download hier onze werkwijze en tarieven. In 2 stappen naar een nieuwe tuin

Stap 1
Wij zorgen voor het ontwerp en de uitwerking daarvan. Dat houdt in het doorrekenen in een 2-3 tal ramingen voor realisatie. Op basis van deze ramingen kiest u het gewenste kwaliteitsniveau en budget. Daarna werken wij het plan uit in een verhardingsplan, verlichtingsplan, beplantingsplan en waar nodig aangevuld met technische tekeningen.

Stap 2
Nadat het ontwerp en bestek is afgerond gaan we voor u offertes aanvragen bij de diverse hoveniersbedrijven. Zo bent u vezekerd voor de beste prijs om het tuinontwerp te laten realiseren.

Regie

Er kan nog zo'n goed tuinontwerp zijn gemaakt en een doorwrocht beplantingsplan maar als het niet goed wordt gerealiseerd, dan is al het werk voor niets geweest. Daarom zorgt De Tuinregisseurs voor de regie van de tuinaanleg. Alle materialen worden gecontroleerd, de voorgeschreven verwerking van materialen wordt gecontroleerd en we zijn vraagbaak voor opdrachtgever en hovenier.

Ook zijn we aanwezig bij de oplevering en nemen dan alle uitgevoerde werken nauwgezet door en maken afspraken indien nodig.

 Wilt u meer informatie of eens vrijblijvende van gedachten wisselen? U kunt ons bereiken iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer: 06 - 53 250 362.


Graag tot horens en/of ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Wat kost een nieuwe tuin?

 

We merken vaak dat de tuinbezitter vaak geen idee heeft wat de kosten zijn om een nieuwe tuin te realiseren. Wat we wel merken is dat veel opdrachtgevers schrikken als ze horen of lezen wat een nieuwe tuin kan kosten. Want wat kost een nieuwe tuin?

We gebruiken bewust het woordje kan want de vraag stellen is makkelijker dan deze goed te beantwoorden. De vraag valt in dezelfde categorie wat kost een nieuwe auto of wat kost een nieuwe woning? Dit hangt sterk af van de eisen en wensen en het beschikbare budget. Als u een goede tuin wilt laten ontwerpen en aanleggen houden makelaars vaak een indicatie aan van 5-10% van de waarde van de woning (inclusief grond). Grote bouwwerken daarbuiten gelaten zoals een zwembad, poolhouse, (keer)muren e.d. Alleen gaat dit weer niet op als het een tussenwoning betreft van € 750.000,- euro met een tuin(tje) van 50 m². Ook lezen we dat er gerekend wordt met een vierkante meterprijs van € 30 tot € 70 euro per vierkante meter. Dit kan als u grotendeels gras in uw tuin wilt en grind als bestrating. Maar dat willen de meeste mensen toch net weer niet. Sommige tegels zijn € 20,- per vierkante meter en andere weer € 100,- per vierkante meter. Wel afgeleverd op de stoep, nu nog gelegd in uw tuin.

Uw huidige tuin leeghalen, transportafstand, bereikbaarheid van uw tuin. Zand erin, zandbed wel of niet stabiliseren, tegels wel of niet voegen zo nog wat andere factoren die bepalend zijn voor de kosten van uw nieuwe tuin.

Uw tuin is toegevoegde waarde

Uw tuin, erf, buitenplaats of landgoed maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van uw woonplezier. Omdat uw tuin onlosmakelijk met uw onroerend is verbonden is een tuin mede bepalend bij de waarde van uw onroerend goed. Kortom het is een verstandige investering waarop weinig wordt afgeschreven. Als uw tuin goed wordt onderhouden zal deze altijd in waarde toenemen.

Goedkoop

Natuurlijk kan het altijd goedkoper, geen probleem als u genoegen neemt met hetgeen binnen uw budget past. Maar dat is vaak lastig en wat is verantwoord? In hoeverre is faseren mogelijk en hoeveel duurder is dat ten opzichte van in een keer realiseren?

Duur

Wat is duur? Een keuken of badkamer van € 50.000,00 vinden veel mensen veel geld (en dat is het ook) maar niet iedereen, en dat op een kleine oppervlakte van uw woning. Waar legt u uw prioriteiten? Welke waarde hecht u aan een fraaie tuin? Een tuin waarin het goed toeven is en geweldig om naar te kijken. Een tuin die voldoet aan uw eisen en wensen. Automatisch laten watergeven of het liever zelf doen? Een tuin waar u plezier aan beleefd en waarin u tot rust kunt komen. Lekker buiten al dan niet onder uw overkapping, kortom welke eisen stelt u aan uw tuin?

Eisen en wensen

Daar begint het allemaal mee, uw eisen en wensen. Waar dient uw tuin aan te voldoen? Welke functie dient deze te gaan vervullen en wanneer? Wat zijn de prioriteiten daarbij? Wilt u een zwemvijver of een zwembad, al dan niet verwarmd? Met onderwaterverlichting? Automatische afdekking? Werkt u graag in uw tuin of liever zo min mogelijk? Gebruikt u passieve of actieve tuinmeubelen? Hoeveel mensen maken gebruik van deze meubelen? Hoe vaak vrienden en familie op bezoek in uw tuin? Dan pas kunnen we antwoord geven op de vraah wat kost een nieuwe tuin?

In welke sfeer voelt u zich thuis? Een romantische tuin of liever een design tuin, of een landelijke tuin? Om dit alles goed te kunnen verwerken is een doordacht tuinontwerp essentieel. Het tuinontwerp is het fundament. De kosten van een tuinontwerp zijn altijd een fractie van de totale tuinaanleg van uw nieuwe tuin. Bezuinig nooit op uw fundament.

Tuinontwerp

De Tuinregisseurs zijn onafhankelijke adviseurs en gespecialiseerd in het vormgeven en ontwerpen van tuinen en buitenruimten. Daarnaast stellen wij ramingen en begrotingen op en vragen offertes aan om het ontwerp te laten realiseren. Over deze realisatie voeren wij de regie (begeleiding en controle) zodat u geen zorgen hoeft te maken over het nakomen van de gemaakte afspraken. Klik hier voor overzicht prijzen voor een goed tuinontwerp.

Hoveniers en tuinaanleg

De Tuinregisseurs werkt samen met verschillende hoveniers en andere specialisten in Nederland en vragen altijd verschillende offertes op, ook bij hoveniers uit uw buurt of regio.

Prijzen hoveniers

We zien op internet vele prijzen worden genoemd van € 25,- tot € 35,- per uur voor een hovenier. Dit zijn prijzen uit de vorige eeuw en zetten u echt op een verkeerd been (tenzij u het zwart wilt laten doen of door een beunhaas met garantie tot de hoek). Daarnaast zegt uurloon niks. Iemand met een uurloon van € 45,00 kan er de helft langzamer over doen dan iemand die € 60,00 rekent. Iemand die € 45,00 rekent en veel herstelwerk moet uitvoeren daar wordt u ook niet blij van. Ook hierbij geldt, alle waarde naar zijn geld. Je zal maar een goedkope hovenier hebben geregeld die uw haag niet strak knipt maar op een geheel eigen vrije wijze. Ook daar wordt u ook niet blij van. Daarnaast kost het weer een paar jaar voordat er weer een strakke haag van kan worden geknipt.

Een goede hovenier/vakman vinden is soms een hele zoektocht.

Marktconforme prijzen

Als u wilt weten wat een marktconforme prijs is om uw nieuwe tuin te realiseren dan is de enige mogelijkheid dit te doen op basis van een goed uitwerkt tuinontwerp met een heldere werkomschrijving. Dan vergelijkt u appels met appels en krijgt u geen knollen voor citroenen. De Tuinregisseurs werkt samen met verschillende hoveniersbedrijven in het land. Daarnaast selecteren we op basis van heldere selectie criteria hoveniersbedrijven in uw buurt om ook offerte uit te brengen.

Van gedachten wisselen?

Wilt u eens van gedachten wisselen over wat uw eisen en wensen zijn voor uw tuin en wat dat ongeveer gaat kosten als u dit zou willen realiseren? Dan kunnen we u antwoordt geven op de vraag wat kost een nieuwe tuin? Mail ons en we maken een belafspraak om alles eens rustig door te nemen.

Download hier onze werkwijze en het proces om te komen tot de tuin die bij u en uw budget past.

Tip nieuwbouw woning en tuin en bespaar geld

Een nieuwe tuin kan worden gerealiseerd in een bestaande tuin of bij een nieuwbouwsituatie.

Om geld te besparen schakelt u ons zo vroeg mogelijk in bij een nieuwbouwsituatie. Bij voorkeur als het SO (Schets Ontwerp) van de architect klaar is. We komen te vaak tegen dat de woning een betere positionering op de kavel kan krijgen, of een extra deur/uitgang naar de tuin, elektra naar de tuin, waterleiding, afwatering en nog veel meer. Dan kan dat direct tijdens de bouw worden meegenomen en scheelt u het nodige budget.

Download hier onze hand-out wat kost een nieuwe tuin?

Samen met u werken we aan de tuin die bij u past, binnen het budget dat bij u past.

Graag tot horens en wellicht tot ziens.

Met vriendelijke groet,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Terrasoverkappingen

 

We hebben momenteel een aantal tuinontwerpen onder handen waarbij de terrasoverkapping een belangrijke rol speelt. Tijd om voor extra aandacht voor de mogelijkheden bij een terrasoverkapping.

Nu zijn er terrasoverkappingen in vele soorten en maten. Vervaardigd van hout, metaal, kunststof en glas. De aanvragen betreffen nu vooral lamellen overkappingen vervaardigd van metaal. We noemen enkele mogelijkheden.

Lamellen terrasoverkapping

Lamellen overkapping kunnen open bij mooi en droog weer en kunnen worden gesloten bij regenachtig weer. Het voordeel is dat er zo niet constant licht wordt onttrokken aan uw interieur.

De lamellen terrasoverkappingen kunnen worden voorzien van verwarming en (LED)verlichting. Er zijn vele aanbieders van lamellenoverkappingen. We tonen hier enkele foto’s van Jumbo overkappingen. Daarnaast zijn er lamellenoverkappingen van Corradi en vele anderen.

Overkappingen met lichtstraat

Ook worden er overkapping gemaakt met een lichtstraat. Op die manier  komt er nog daglicht in uw woning. Zo staan uw tuinmeubelen altijd droog en heeft u geen omkijken naar lamellen open of lamellen dicht.
Ook kan verwarming en verlichting deel uitmaken van de overkapping. De foto’s van deze soort overkapping komen van klassieke veranda’s.

Ontwerp overkapping

Het ontwerp van de overkapping doen we altijd in samenspraak met de leverancier. Deze gaat de overkapping ook plaatsen. Aandachtspunten bij een overkapping zijn o.a.
• Lichttoetreding of –onttrekking interieur;
• Aansluiting aan de woning;
• Aansluiting op de tuin;
• Gebruik van de overkapping.

Buitenkeuken

Onder sommige overkappingen plaatsen we ook een buitenkeuken. Op die manier wordt het nog leuker in uw tuin. Zeker als u ook van koken, barbecueën of grillen houdt….. Een op maat gemaakte buitenkeuken geeft geen overlast van geuren in de woning. En buitenkeuken kunnen we compleet met spoelbak en meer leveren.

Voor meer informatie kunt u me elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen en mailen kan natuurlijk altijd. We reageren binnen 2 werkdagen.

Graag tot ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Schaduwdoek voor in de tuin


Om schaduwplekjes te creëren in de tuin zijn er vele mogelijkheden. Van boom tot pergola en van parasol tot schaduwdoek. Daarom meer informatie voordat het warmer/zonniger wordt. Een schaduwplek voor in uw tuin.

Maatwerk

Er zijn standaard doeken te koop tot op maat gemaakte zeiloverkappingen. Verschillende oplossingen voor alle schaduwsituaties. Hierbij is er een vrije keuze van bijvoorbeeld strak tot asymetrisch. Eenvoudig of juist niet. Ook in materiaalkeuze is er veel keuze. Tussen aluminium of RVS, al dan niet voorzien van LED verlichting. Voor het ontwerpen van een schaduwdoek op maat, werken we altijd samen met een gespecialiseerde partner zoals de firma Hoover Concepts uit Lettele (bij Deventer).

3D ontwerp

Zo'n schaduwdoek op maat wordt 3D ontworpen en aan u gepresenteerd. Dan kunt u zich een goed beeld kunt vormen hoe de opstelling eruit gaat zien in uw specifieke situatie.

Duurzaamheid

De Tuinregisseurs gaat (daar waar mogelijk) voor duurzaamheid. In deze door het gebruik van hoogwaardige kwaliteitsmaterialen. Want laten we wel wezen de materialen worden dagelijks blootgesteld aan het weer. Als wij voor u een schaduw mogelijkheid ontwerpen met een schaduwdoek, dan hebben we vele keuze mogelijkheden. We leggen de verschillende mogelijkheden aan u voor in het tuinontwerp.

Vol automatisch oprolbaar

Bij zon wordt dit zeil automatisch uitgerold en bij teveel wind wordt deze volautomatisch weer ingerold. De perfecte oplossing dus met een tevoren bepaald optimaal schaduwpatroon. Andere voordelen zijn dat:

 1. door de mogelijkheid van automatisch oprollen hoeft het zeildoek ook niet dagelijks aan zon, wind en regen te worden blootgesteld.
 2. als het doek dichtbij de woning en ramen is gesitueerd neemt het doek geen of weinig licht uit de woning neemt bij minder zonnige dagen of wanneer u niet buiten zit.

Werkwijze

Als het tuinontwerp is gemaakt en goedkeuring heeft gekregen voor verdere uitwerking is de eerste stap dat we contact op nemen met een specialist zoals Hoover. In samenspraak met deze specialisten wordt het specifiek ontwerp voor de zeiloverkapping verder uitgewerkt.

Daarna wordt een 3D presentatie aan u toegestuurd of overlegd in de showroom. Daarbij worden de verschillende opties doorgenomen en de prijsconsequenties daarvan.

Na uw keuze wordt dit onderdeel verder opgenomen in de totale tuinaanleg en regie.

Meer informatie? We helpen u graag bij het maken van een verantwoorde keuze.

Graag tot ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

**P.S. de beelden zijn ter beschikking gesteld door Hoover Concepts outdoor ID

Uw tuin regisseren?

 

Wat doet een regisseur? Volgens Wikipedia is dat iemand die de creatieve supervisie voert over uitvoerende kunst, behalve muziek daar doet de dirigent dat. Tuinkunst = Tuinregisseur. Maar wat is nu uw voordeel om samen te werken met De Tuinregisseurs?

Regisseurs kunnen zich specialiseren in bepaalde vakgebieden. Wij zijn gespecialiseerd in de TuinKunst. Als Tuinregisseurs verzorgen wij het tuinontwerp en bewaken we het ontwerpproces. We zorgen voor de communicatie, de aanbesteding, controle en begeleiding van de tuinaanleg en als het kan ook het opvolgend tuinonderhoud. Een tuin ontwerpen is een ding maar het realiseren en beheren daar gaat het uiteindelijk om. Dat begint al tijdens het ontwerpproces.

Waarom een tuinregisseur?

Omdat er zoveel hoveniers, tuinontwerpers en tuinarchitecten zijn dat de opdrachtgever soms door het bos de bomen niet meer ziet. Wie te kiezen, hoe te selecteren? Op papier kan alles (iedereen kan een tuin of een huis tekenen) maar nu over naar de werkelijkheid. Een (kunstzinnig)ontwerp maken is een ding maar het ontwerp (technisch) uitwerken weer heel wat anders. De stap van de papieren werkelijkheid naar de tastbare werkelijkheid is van een heel andere orde, zeker bij bouwen van tuinen, woningen, bruggen, noem maar op.

De Tuinregisseurs verzorgen het tuinontwerp en het hele ontwerpproces. Daarna wordt er gezorgd dat het tuinontwerp tegen de beste prijs/kwaliteit wordt gerealiseerd. Dit door voorselectie, aanbesteding, begeleiding en controle van de werkzaamheden en materialen.

Tuinaanleg kan bestaan uit.......

Een tuin kan bestaat uit vele componenten, ik noem er een paar:

 • vergunningen;
 • grondwerk;
 • bodemverbetering;
 • straatwerk;
 • metselwerk;
 • grondkering;
 • tuinmuren en -trappen;
 • erfafscheidingen;
 • zwembad of zwemvijver;
 • vijver;
 • elektra;
 • verlichting;
 • beregening;
 • automatisering en domotica;
 • beplantingen;
 • onderhoud.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen nimmer allemaal goed binnen een bedrijf worden gedaan. Voor elk onderdeel is een specialist nodig en sommige werkzaamheden mogen alleen (om verzekeringstechnische redenen) maar gedaan worden door erkende specialisten.

En niet te vergeten de eventuele vergunning op lokaal, regionaal of provinciaal niveau.

Wat is uw voordeel?

Dat er een goed tuinontwerp wordt gemaakt dat tegen de beste prijs/kwaliteit wordt gerealiseerd. Het hele traject van offertes opvragen (op basis van een duidelijk ontwerp en werkomschrijving/bestek), overleg met uitvoerende partijen en meer wordt voor u verzorgd. Dit kan ook inhouden dat er wordt samengewerkt met een beeldend kunstenaar, architect, interieurarchitect,  of dat deze in overleg met opdrachtgever worden ingeschakeld.

Daarna zorgen De Tuinregisseurs ervoor dat de juiste man/vrouw op de juiste plek komt. Opstellen selectiecriteria, opvragen offertes, beoordelen offertes, onderhandelen voor u en u adviseren.

Realisatie en tuin- en terreinonderhoud volgens plan

Daarna volgt het meest belangrijke; het zorg dragen dat alles volgens het ontwerp wordt uitgevoerd. Onze ervaring heeft geleerd dat als een tuinontwerp niet goed is uitgewerkt en er geen controle is op de uitvoering een plan altijd een eigen leven gaat leiden. In ongeveer 100% van de gevallen gaat het niet die kant op die de ontwerper samen met de opdrachtgever heeft bedacht en zoals het staat beschreven in het bestek. De metselaar geeft zijn draai eraan, maar ook de stratenmaker, de elektricien en als laatste de hovenier die er net anders over dacht of de tekening niet goed had gelezen. De Tuinregisseurs houdt iedereen bij de les net als een dirigent in een orkest. Degene die te vaak een valse toon veroorzaakt wordt vriendelijk doch dringend verzocht het orkest te verlaten.

Ook het voor opvolgend tuinonderhoud is het van belang dat de tuinontwerper betrokken blijft voor het beste resultaat. Controle op de uitvoering van de onderhoudsvisie en het werk- en beheerplan is veelal een must zodat alle neuzen dezelfde kant op blijven gaan.

Kwaliteiten van een Tuinregisseur

Een Tuinregisseur moet kennis van zaken hebben over het ontwerpproces, het realisatie- en opvolgend beheerproces. Deze kennis van zaken wordt in tientallen jaren ervaring opgebouwd. Een Tuinregisseur overziet het gehele proces van begin tot eind en de jaren daarna.

Ontzorgen

Kort samengevat; De Tuinregisseurs ontzorgen u als opdrachtgever door inzet van zijn creativiteit en deskundigheid.

Wilt u meer weten? Bel of mail ons.

Exclusieve tuinmeubelen

 

De juiste tuinmeubelen kunnen uw tuin net dat beetje extra’s geven. Tuinmeubelen zijn er in vele soorten en maten. We tonen u graag enkele tuinmeubelen uit het topsegment. Laat u verrassen. Continue reading “Exclusieve tuinmeubelen”

Kindvriendelijke tuin

 

Een kindvriendelijke tuin? Vele jonge gezinnen willen een huis met een tuin. De tuin is dan een belangrijk onderdeel van het woonplezier, waar ook de kinderen gebruik van kunnen maken. Van zandbak tot eigen moestuintje. Een goed tuinontwerp zorgt ervoor dat de tuin met het gezin kan meegroeien. Want de kinderen worden groter en ouder en de behoeften om gebruik te maken van de tuin veranderen door de jaren.

Hoe fijn is het als uw kinderen veilig in hun eigen tuin kunnen spelen. Een goed doordacht tuinontwerp is de eerste stap voor vele jaren tuinplezier van uw kindvriendelijke tuin. Bij deze noemen we enkele aandachtspunten waar rekening mee gehouden kan worden.
 

Tuinontwerp

Iedere goede tuin begint met een goed tuinontwerp. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Waar aan te denken bij het ontwerpen van een kindvriendelijke tuin? Dat begint met een logische locatie. De moestuin in de zon, de zandbak in de ochtendzon en middagschaduw etc.. etc..
 

Locatie

Het is wel zo prettig dat uw kinderen onder uw toeziend oog kunnen spelen. Dat houdt in dat u ook vanuit uw huis goed zicht moet hebben op de speelplek van de kinderen. Als u wilt dat onder het koken uw kind of kinderen lekker buiten kunnen spelen zorg er dan voor dat de speelplek goed zichtbaar is vanuit de keuken.
 

Veiligheid

Natuurlijk geen giftige beplanting toepassen. Denk ook aan de erfafscheiding naar de buren, de openbare ruimte en als uw tuin aan het water grenst een stevig en veilig hekwerk. Naast deze veiligheidsaspecten zijn er ook veiligheidsmaterialen zoals rubber tegels maar daarover straks meer.
 

Moestuintje

Wat is er leuke voor kleine kinderen dan om op te groeien met de natuur? Het zaaien van de worteltjes in het voorjaar, het wieden en later de verbazing als de wortels uit de grond worden geoogst. Schoonmaken en zo uit het vuistje of gekookt op het bord. Ook het opkweken van sla, boontjes, bietjes e.d. op een vierkante meter tuin kan een kind inspireren. Zorg er dus wel voor dat dit moestuintje goed in de zon ligt, bij voorkeur op het zuiden.
 

Zandbak

Er zijn vele mogelijkheden om een zandbak te maken of te plaatsen in uw tuin. Begin met de goede locatie, bij voorkeur in de ochtendzon. Dan is het zand snel droog en opgewarmt. Daarnaast in het zicht vanuit uw woning. Ook het kunnen afdekken van de zandbak is wel zo fijn tegen regen en huisdieren.

Ingraven of op terras zetten? Bij een ingegraven zandbak is het makkelijker om het zand, dat buiten de zandbak is gekomen, terug te vegen. Als de zandbak op het terras staat dan is het vegen en scheppen, dat kost meer tijd.

Er zijn vele soorten en kwaliteiten zand te verkrijgen, zorg voor het juiste zand.

Schommel, glijbaan, tuimelrek e.d.

Een schommel is snel en makkelijk geïntegreerd in een pergola. Neemt weinig ruimte in en altijd lekker om te kunnen schommelen, ook voor ouderen. Ook zijn er glijbanen te koop in vele soorten en maten. Denk ook aan een tuimelrek.

Tuinhuisje

Er zijn vele tuinhuisjes te koop speciaal voor kinderen. Al dan niet op kleur en van klein tot groot.

Boomhut

Als u de ruimte heeft is een boomhut een geweldige plek, zeker voor wat oudere jongetjes, om in te spelen.

Trampoline

In vrijwel iedere tuin waar kinderen gebruik van maken komt een trampoline. Deze zijn er in vele vormen en afmetingen. U kunt ze bovengronds plaatsen of ingraven. Onze voorkeur gaat naar ingraven zodat er minder zicht op is.

Van rubber tegels tot houtchips

Er zijn vele veilige ondergronden die gebruikt worden bij speeltoestellen. Denk aan rubber tegels. Deze zijn altijd zwart en zullen tijdens warme zomerdagen ook erg warm en heet worden. Soms wordt er ook houtschors toegepast als ondergrond, dit is niet echt veilig omdat houtschors of houtsnippers kunnen splinteren. Er is speciaal veilige houtchips voor kinderspeelplekken te koop. Deze splintert niet en is schoner en composteerd niet zo snel als houtschors.

Speel- of werktafel

Dit zijn tafels waar met zand en water op gespeeld kan worden. Welke kind wil dat nu niet zand en water? Alleen de ouders kunnen daar anders over denken.

Spelaanleidingen

In plaats van kant en klare speeltoestellen kunt u ook spelaanleidingen realiseren. Denk aan een heuveltje of een (ondiepe) kuil waar kinderen in kunnen spelen. Of een stuk rioolbuis waar je doorheen kan kruipen. Of een klimtouw waar je in kan klimmen. Een plek waar je met takken en stamme iets kan bouwen. Een boomstam als evenwichtsbalk die 20 cm. boven de grond zweeft. En zo zijn er nog tientallen mogelijkheden.

Dieren in de tuin

Hierbij doelen we niet op opgesloten dieren maar vrije dieren in de tuin zoals vogels en vlinders. Zorg voor voedsel en nestelgelegenheid zodat uw kinderen de eitjes kunnen bekijken, de vogels ouders af en aan zien vliegen voor hun kroost en wie weet het uit zien vliegen van de het vogelkroost. Zorg voor vlinderlokkende beplanting, toch leuk ene tuin vol vlinders? Een plek waar egels zich thuis voelen en in de schemer rond scharrelen in uw tuin.

Maar zoals eerder geschreven.........het begint met een goed tuinontwerp.

Hoe komt een goed tuinontwerp voor een kindvriendelijke tuin tot stand?

De basis voor een goede tuin is een goed tuinontwerp. Maar wat is de basis voor een goed tuinontwerp?

De basis voor een goed tuinontwerp is het gesprek.

Worden de juiste vragen gesteld. Wordt er gezocht naar de vraag/behoefte achter de vraag? Als de verkeerde vragen worden gesteld dan worden er de verkeerde antwoorden gegeven. Bij verkeerde antwoorden is de kans dat er een verkeerd tuinontwerp wordt gemaakt redelijk groot.

Alles begint met een gesprek, er moet ook een 'klik' zijn tussen u en diegene die uw tuin gaat ontwerpen en realiseren. Want een tuin zegt iets over u zelf, het is een expressiemiddel van u. De tuinarchitect of tuinontwerper moet u begrijpen en aanvoelen en dit ruimtelijk kunnen vertalen. Dat vereist kennis, kunde en ervaring, veel ervaring.

Afspraak?

Wilt u meer weten of een afspraak maken? U kunt me elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

Graag tot horens en/of ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Bloemrijke tuin?

 

Veel mensen denken dat een tuin met veel bloemen gelijk is aan een tuin met veel onderhoud. Dat klopt als er de verkeerde planten worden toegepast. Als er goed naar de bodem wordt gekeken, de groeikracht van de planten, de levensduur en de onderhoudsbehoefte dan is dat niet juist. Sterker nog een tuin met veel bloemen waarbij de juiste planten op de juiste plaats staan heeft minimaal onderhoud nodig.

Continue reading “Bloemrijke tuin”

Penetratieverharding

 

Laatst bezochten we enkele tuinen welke we 15-25 jaar geleden hadden ontworpen en gerealiseerd. Daar is toentertijd penetratieverharding toegepast. De verharding lag er nog prima bij. Maar wat is dat nu weer? Penetratieverharding? Continue reading “Halfverharding”

Levende tuin?

 

Een levende tuin bestaat, volgens ons, uit passende beplanting. Beplanting welke is afgestemd op de bodem, vocht en lichttoetreding. Beplanting welke vogels en vlinders aantrekt. Waar egels een schuilplaats kunnen vinden. Waar bijen stuifmeel kunnen verzamelen voor hun honing. Waar u kunt genieten van de kleuren, geuren en seizoenswisselingen.
 
Een goed tuinontwerp met een slechte beplantingskeuze zal uiteindelijk tegen vallen in de tuinbeleving. Een slecht ontwerp en een goed beplantingsplan zal alsnog een fijne tuinbeleving geven.
 

Beplantingsplan

Uit bovenstaand blijkt dat een passend beplantingsplan essentieel is voor een tuin en meer tuinbeleving en een levende tuin. Met een goed beplantingsplan dat afgestemd is op de bodem en det onderhoudsintensiteit geeft:
 • Veel minder onderhoud om bodem onkruidvrij te houden.
 • Een natuurlijk uitzicht, elk seizoen weer anders.
 • Veel belevingswaarde met kleuren en geuren.
 • Trekt bijen, vlinders en andere insecten aan.
 • Geen bestrijdingsmiddelen nodig.
 • Geen beregening nodig door het afdekken van de grond met mulchlaag.
 • Natuurlijke schaduw door boom, bomen of pergola.

Ecologische tuin

Een ecologische tuin leeft en geeft leven. Wilt u bepaalde vogels naar de tuin lokken? Zorg dan voor dat voedsel wat ze lekker vinden en zorg voor nestelgelegenheid. Dat geldt ook voor andere dieren zoals vlinders, bijen, egels, eekhoorns en wat in uw buurt aan fauna voorkomt. Enkele kenmerken van een levende ecologische tuin zijn:

 • Toepassing waar mogelijk van natuurlijke materialen.
 • Een goed bodemleven.
 • Organische bemesting.
 • Grote biodiversiteit.
 • Opvang en verwerking hemelwater.

Eten uit eigen tuin

Wat is er lekkerder dan eten uit eigen tuin? Dat kan zijn van appel tot bes of aarbei. Onbespoten, opgekweekt op een gezonde bodem. Er zijn zoveel mogelijkheden, van moestuin, fruit, tuinkruiden en zelfs eetbare bloemen. We informeren u graag.

Interesse? We zijn iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bereikbaar. Bel 06 - 53 250 362 of mail ons.

Mediterrane tuin

 

Als u wel eens in het Middenlandse Zeegebied bent geweest dan vallen de mediterrane tuinen daar op, niet alleen door hun materiaal en kleurgebruik maar ook door de beplanting. Denk maar aan de Bouganville met de felle bloemkleuren die het daar goed doet, of de Agaves, de lavendelvelden, de olijfbomen, Gaura's en meer. Ook in Nederland kunnen we een mediterrane tuinen ontwerpen en realiseren, alleen we kunnen niet zorgen voor de zon en de wat hogere temperaturen. Hoewel men zegt dat deze de laatste jaren ook toenemen.

En wat zijn de kenmerken van een mediterrane tuin? Wat zijn de beperkingen hier in Nederland? Om met dat eerste te beginnen noemen we enkele kenmerken van een mediterrane tuin:
 

Kleurgebruik mediterrane tuin

In het mediterrane gebied zal je weinig grijze en zwarte bestrating zien, welke kleur veel (teveel) in Nederland wordt toegepast. Het zijn de terra en beige kleuren welke vaak worden toegepast voor de bestrating. De muren of wanden kunnen ingetogen of juist uitbundige kleuren hebben zoals de diverse tinten blauw, rood en oranje.
 

Materiaalgebruik mediterrane tuin

In een mediterrane tuin wordt veel natuursteen toegepast zowel voor bestrating als voor muren en wanden. Dat natuursteen is daar van nature aanwezig en dus goedkoop in gebruik. Hier in Nederland is dat kostbaarder.
 

Vormgeving mediterrane tuin

Mediterrane tuinen zijn vaak organisch vormgegeven, met uitzondering van de renaissance- en baroktuinen uit de 14e, 16e eeuw en 17e-18e eeuw. Ook de aanwezigheid van water in de vorm van een vijver of bron is veelal wenselijk in een mediterrane tuin. Voorbeeld mediterrane tuin.
 

Beplanting voor de mediterrane tuin

De beplantingskeuze is essentieel om de gewenste sfeer te verkrijgen. Denk daarbij ook een de textuur van de toe te passen planten, de habitus, blad- en bloemkleuren. Overbekend zijn natuurlijk de lavendel en olijf bomen. Waar we in Nederland toch rekening mee moeten blijven houden is dat het hier goed kan vriezen in de winter. Dat is de laatste jaren weinig voorgekomen maar je zal maar mooie mediterrane beplanting hebben welke na 5-6 jaar geheel of deels dood vriest. Je moet er niet aan denken, toch? Niet alleen zonde van geld maar ook van de tijd, het duurt weer minimaal 6 jaar voordat u zover bent.
 
Gelukkig zijn er winterharde tuinplanten die een aardige mediterrane sfeer kunnen geven. Denk hierbij aan Yucca's, cypressen, Agaves, Artemissia, Asclepias, Calamintha, Caryopteris, Choisya, Cistus, Cynara, Fatsia, Vitex, Thymus, Verbascum, Gaura, Kniphofia, Tetrapanax, Santolina en nog vele anderen.

 

Tuimuren en wanden

Als tuin- en landschapsontwerper werk je met verschillende ontwerpmiddelen. Denk hierbij aan vlakken, wanden, punten en tijd. In een mediterrane tuin zijn vaak muurtjes aanwezig. Deze muurtjes kunnen van natuursteen zijn of het zijn vaak gestucte tuinmuren. Beiden zijn ook in ons land te realiseren, alleen hou rekening met vorst, vocht en schaduw. Op een witgestucte muur in de schaduw zal mosvorming optreden, vooral in de winterperiode. Dit is geen appetijtelijk gezicht. Daarnaast is stucwerk gevoelig voor vorst, zeker als het niet correct wordt aangebracht. Dit zal in de loop der tijd dan de nodige frustraties geven.

Afspraak?

U kunt me elke werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen mijn persoonlijke nummer is 06 - 53 250 362, ik sta u graag te woord. Als u mij mailt reageer ik binnen 2 werkdagen.

 

Graag tot horens en/of ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

 

Tuinen voor ouderen

 

Als tuin- en landschapsontwerper ontwerp je vele buitenruimten voor verschillende doelgroepen en gebruikers. Een van deze doelgroepen zijn onze ouders/ouderen, een vaak vergeten groep tuinliefhebbers.

Ouderen mensen kunnen nog een eigen tuin hebben of ze zijn woonachtig in aanleunwoningen, in verzorgingstehuizen e.d.

Een tuin of buitenruimte ontwerpen voor oudere heeft vele aspecten welke bepalend zijn van bij het wel of niet genieten van het buiten zijn. Gelukkig is er in Nederland ook enig onderzoek gedaan naar tuinen voor ouderen. Het buiten plaatsen van enkele beweegtoestellen maakt nog geen tuin voor ouderen. Ook is er een audit tool voor de ideale belevingstuin opgesteld gericht op mensen met dementie opgesteld door Nature Assisted Foundation. Klik hier om deze audit tool te downloaden.

Wie zich meer wil verdiepen in de technische en ruimtelijke details kan ik het boekje: Site planning and design fort he elderly aanbevelen. Issues, guidelines, and alternatives door Diane Y. Carstens.

Bij deze wil ik voor diegene die zich bezig houden met realisatie en beheer van tuinen voor ouderen de volgende punten onder de aandacht brengen:

Het zicht wordt veelal met de jaren minder

Toepassing van heldere kleuren en planten met een meer verticale groei en bloei. Ook geluid (planten die vogels aantrekken) en geurende planten worden belangrijker.

Het lichaam kan temperatuurverschillen niet zo snel meer opvangen

Toepassen van zitjes op het terrein in de schaduw, of gesitueerd in de vroege ochtendzon of late avondzon. Ook de aanwezigheid van water kan voor verkoeling zorgen tijdens warme zomers.

De sociale activiteit wordt vaak minder en er wordt minder gebruik gemaakt van het korte termijn geheugen

Het creëren van zitjes waar men elkaar kan ontmoeten, de sociale contacten kan onderhouden e.d. Bij voorkeur zoveel mogelijk windvrij en er moet wel wat te beleven zijn, dus niet achter in een hoekje. Ook blijkt dat planten die herinneringen opwekken geheugenverlies tegengaan. Pas dus planten toe die 60-80 jaar geleden veel werden toegepast, zoals Boerenjasmijn, Sering, Forsythia e.d.

Gevoel van veiligheid speelt een belangrijke rol

Hekwerk en muren om het terrein versterken het gevoel van veiligheid. Het moet alleen weer niet zo worden toegepast dat men het gevoel krijgt opgesloten te zitten. Ook een goed lichtplan behoort bij de voorbereiding te worden opgesteld.

Paden stelsel en kwaliteit daarvan

Het padenstelsel moet zodanig zijn ontworpen dat men niet kan verdwalen en de uitvoering en beheer dienen zorg te dragen dat het vlak is en dat er geen uitstekende tegels of klinkers aanwezig zijn waarover men kan vallen.
Paden dienen geschikt te zijn voor rolstoelen en rollators. Materialisatie vergt de nodige aandacht en ervaring.

Spierkracht neemt veelal op oudere leeftijd af

De behendigheid wordt minder en het bukken en de mobiliteit neemt af, het zelf tuinieren, wordt steeds moeilijker. Een oplossing kan o.a. bredere en betere paden zijn, verhoogde plantenbakken waardoor minder bukken e.d.

Privacy

Het uitbannen van (verkeer)lawaai wordt veelal op prijs gesteld. Zicht op de omgeving echter wordt wel sterk gewaardeerd. Wij komen vaak tegen dat planten op de verkeerde plek staan, voor de ramen groeien en het zicht op de omgeving ontnemen. Vaak ook ontbreken rustige, afgebakende plekjes waar in alle rust van geur en kleur kan worden genoten.

Beplanting

De verticale bloemvormen vallen meer op dan horizontale. Ook geuren zijn belangrijk en dan vooral van die planten die 60-70 jaar geleden veel werden toegepast. Ik noem bijvoorbeeld de Boerenjasmijn, Sering, Aconitum, Delphinium, Kniphofia, Papaver, Narcissen, Blauwe druifjes en nog veel meer. Dit geldt in zijn algemeenheid dat de beplanting een thuis gevoel kan geven, zeker bij verzorgingshuizen.

Persoonlijk

Wat ik vaak zie is dat tuinen en terreinen bij verzorgingstehuizen vaak meer een kijkplaatje zijn dan een gebruiksruimte waar de bewoners tot activiteiten of verblijf worden gestimuleerd. Dat dit organisatorisch meer vergt dan alleen een paar bewegingstoestellen buiten neer te zetten of een Jeu de Boulle baan te realiseren leg ik u graag uit in een persoonlijk gesprek.

Naast bovengenoemde aandachtspunten zijn er nog vele punten om rekening mee te houden bij het inrichten, vormgeven en detailleren van buitenruimten bij verzorgingstehuizen. Veel tehuizen zijn gefuseerd en denk alleen welke mogelijkheden er zijn aan voor de corporate identity bij vormgeving en detaillering van de buitenruimte.

Vrijblijvende afspraak?

Ik maak hiervoor graag een vrijblijvende afspraak met u, ook voor andere terreinen die de nodige aandacht behoeven.

Hieronder enkele foto's van een renovatie van een entreepartij bij ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen. Transformatie van een fantasieloos grasveld naar een attractieve en representatieve entreepartij.

Graag tot ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

 

Wilt u meer weten? Bel 06 - 53 250 362 of mail me.

 

Afgelopen week hebben we een printbeton terras voorgesteld aan een van onze opdrachtgevers. De opdrachtgever wilde geen onkruid in de voegen en geen verzakkingen de komende jaren.

Continue reading “Printbeton”

In ons vlakke Nederland komen niet in elke tuin tuintrappen voor, maar als ze nodig zijn is het wel prettig dat er rekening wordt gehouden met enkele uitgangspunten.

Trapformule

Voor alle tuintrappen is het van belang dat de trapformule klopt. Als u zelf een tuintrap wilt maken hou dan rekening met de trapformule 2 optreden + 1 aantrede = 570 - 630 mm.

Soorten tuintrappen

We onderscheiden verschillende soorten trappen, zoals:

 • Luie trappen  -   dat zijn trappen met een grote aantrede en een kleine optrede. De hellingshoek van een luie trap is dus klein. Een weg of een trottoir in de vorm van een zeer luie trap wordt een cordonata genoemd.
 • Actieve tuintrap  - dat zijn trappen met een aantrede van 30-35 cm.
 • Taludtrappen  -  dat zijn actieve prefab betontrappen welke toegepast kunnen worden bij taluds.

Traponderdelen

 • Schrobranden, dat zijn opstaande randen aan weerszijde van de treden.
 • Trapbomen zijn afsluitingen van de traptreden aan weerszijden.
 • Trapbordes in de tuin is een vlak gedeelte tussen twee trappen in.
 • Trapwang is de zijkant van de trap, welke hoog of laag kan zijn, met de trap mee bewegend of horizontaal.

Waterafvoer

Bij een tuintrap is het vervelend als er water blijft staan op de treden, daarom worden de treden onder een afwateringshoek ontworpen en gerealiseerd.

Ontwerp tuintrappen

Op de hoofdfoto hebben we een actieve ronde tuintrap ontworpen waarbij we dezelfde metselstenen van de woning hebben toegepast. Als we in een vroeg stadium worden ingeschakeld bij het ontwerpen van de tuin kunnen we deze afstemming woning/tuin optimaliseren. Nalevering kan altijd kleurverschil opleveren en bestelling in één keer is altijd voordeliger dan nabestellingen.

Graag tot ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

 

Wilt u meer weten? Bel 06 - 53 250 362 of mail me.

Prairiebeplanting?

 

Er is  een nieuwe beplantingstechniek en assortiment voor vaste planten. Dit gaat onder de naam prairiebeplanting. Bent u wel eens op en prairie bent geweest? Dat ziet dat er wel anders uit……..

Continue reading “Prairiebeplanting”

Penetratieverharding

 

Laatst bezochten we enkele tuinen welke we 15-25 jaar geleden hadden ontworpen en gerealiseerd. Daar is toentertijd penetratieverharding toegepast. De verharding lag er nog prima bij. Maar wat is dat nu weer? Penetratieverharding? Continue reading “Penetratieverharding”

Tuinontwerp voor tuin op het zuiden

Waar aan te denken bij een tuinontwerp op het zuiden? Wat is mogelijk en wat is onmogelijk qua beplanting. Wat zijn de voor- en nadelen van een tuin op het zuiden? Voor ieder tuinontwerp geldt dat de ligging van de tuin ten opzichte van de zon essentieel is.

Want schaduw kunnen we, als tuin- en landschapsontwerper, toevoegen aan uw tuin maar zon niet.

Voordelen van een tuin op het zuiden

Er zijn vele voordelen voor een tuin op het zuiden waarvan we de volgende noemen:

 • grote keuze uit beplanting;
 • lekker in de zon kunnen zitten als u dat wilt;
 • minder tuinonderhoud door toepassen van lavasubstraat;
 • schaduw kunnen creëren waar u dat wilt.
 • veel licht in de tuin en in het huis;

Nadelen van een tuin op het zuiden

Ieder voordeel heeft zijn nadeel, de nadelen van een tuin op het zuiden zijn:

 • bij gazons op schrale grond veel water geven;
 • bij weinig of geen watergeven een beperkt assortiment planten;
 • te donkere bestrating (zwart) is niet aan te bevelen, te warm om met blote voeten op te lopen;
 • te lichte bestrating (wit/crème) reflecteert het zonlicht sterk waardoor bij zonnig weer een zonnebril in de tuin noodzakelijk is.

Schaduw

Als u een tuin op het zuiden heeft is heerlijk maar enige schaduw is veelal wenselijk. Op welke manieren kunt u schaduw maken in uw tuin?

 • door het aanplanten van een boom of bomen. Natuurlijk wel afgestemd op uw tuin. Lees hiervoor ons blog een boom voor iedere tuin. Een boom verdampt water en zorgt dus niet alleen verkoeling door schaduw maar ook door waterdamp. Dat doet een parasol niet;
 • zonnescherm, de lucht onder een zonnescherm warmt snel op en de kans dat het onder een zonnescherm warmer is dan in de tuin is behoorlijk aanwezig;
 • pergola met klimplanten, hiervoor geldt het zelfde als bij een boom, schaduw en verdamping;
 • veranda maar denk hierbij als de zon er pal in staat de temperatuur sterk kan oplopen onder de veranda;
 • overkapping, hiervoor geldt hetzelfde als voor een veranda. Zorg dus voor de juiste locatie voor uw overkapping;
 • schaduwdoek geeft schaduw en minder verkoeling als onder planten of een boom. Meer informatie over schaduwdoeken? Lees dan onze blog.

Zon in uw tuin?

De volgende factoren spelen een rol:

 • Ligging van tuin: heeft u een tuin op het zuiden, op het noordoosten etc;
 • Hoogte van uw huis of huis van de buren: hoe lager je huis, hoe meer zon;
 • Aanwezigheid van bomen in uw tuin of die van de buren;
 • Diepte van tuin: hoe dieper je tuin, hoe meer kans op zon;
 • Type huis: de tuin van een vrijstaand huis heeft meer zon dan de tuin van een tussenwoning;
 • Hoge objecten: zoals een schutting, omliggende huizen/flats.

Lavasubstraat

Bij een tuin op het zuiden kan prima zogenaamde prairiebeplanting worden toegepast. Dit is een assortiment beplanting dat het goed doet op droge en warme grond.

Het voordeel van het planten van deze prairiebeplanting is dat er minimale inspanning nodig is om onkruid te verwijderen. De reden hiervan is dat deze lava geen voedingsmiddelen bevat en onkruidgroei weinig of niet zal voorkomen. Meer informatie in ons blog prairiebeplanting.

Ook behoeft dit assortiment weinig of geen extra watergift tijdens warme en droge dagen.

Waaraan denken bij het tuinontwerp?

Het begint natuurlijk bij de vraag, welke functie dient uw nieuwe tuin te gaan vervullen?

 • Is dat een kindvriendelijke tuin met bijvoorbeeld gazon?
 • Een relaxtuin met zo min mogelijk inspanning een toch groene levende tuin maken?
 • Een tuin om uit en in te eten?
 • Een gezinstuin welke met het gezin mee kan groeien?
 • Een tuin om naar te kijken en dus voornamelijk representatief.

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te stellen om te komen tot een goed tuinontwerp. Als u hulp wilt bij het maken van een goed tuinontwerp voor uw nieuwe tuin zijn we u natuurlijk graag van dienst.

De mooiste tuin voor de beste prijs

Als De Tuinregisseurs een tuinontwerp maken en dit verder uitwerken dan benaderen we verschillende hoveniersbedrijven (op basis heldere selectiecriteria) om een offerte op te stellen. Zo worden er appels met appels vergeleken.

Benieuwd wat de investering is in een professioneel tuinontwerp?
Klik dan hier voor onze tarieven.
Landelijk en dichtbij werkzaam

De Tuinregisseurs is landelijk werkzaam en dus altijd in de buurt. Voor de realisatie van het tuinontwerp werken wij samen met lokale partijen.

We vertellen u graag meer.

Even bellen?

Een nieuwe tuin realiseren is voor u vaak een heel gedoe.
Van tuinontwerp tot kiezen uit verschillende materialen, tuinverlichting, styling en nog veel meer………

We kunnen ons voorstellen dat u eens van gedachten wilt wisselen over hoe te komen tot uw toekomstige tuin?

U kunt ons iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bellen 06 – 53 250 362, wie weet volgt daar een afspraak uit bij u thuis