Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Werkwijze

De basis voor een goede tuin vormt het tuinontwerp. De basis voor een goed tuinontwerp is het gesprek, een heldere analyse van de opgave en een duidelijk concept.

Een goed tuinontwerp is maatwerk en wordt afgestemd op uw eisen en wensen, het toekomstig gebruik, de functie welke uw tuin dient te gaan vervullen, uw beschikbare tijd of budget voor het structurele tuinonderhoud en nog veel meer.

Ook kijken wij naar de bebouwing en omgeving/context van uw tuin. Op basis van deze waarnemingen maken we een heldere analyse en wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Totaal concept

De Tuinregisseurs werkt vanuit een totaalconcept; we zorgen voor het tuinontwerp, de uitwerking daarvan (bestratingplan, beplantingsplan e.d.), werkomschrijving, selectie van uitvoerende bedrijven, aanbesteding en regie (begeleiding en controle).

In 2 stappen een nieuwe tuin

De Tuinregisseurs ontwerpt bij voorkeur nieuwe tuinen die onder regie door deskundige bedrijven wordt gerealiseerd. Alleen dan kunnen we zorgen voor de gewenste kwaliteit. In 2 stappen:

Stap 1: we komen bij u thuis en op basis van uw eisen en wensen maken wij, voor een vaste prijs, een exclusief tuinontwerp afgestemd op uw eisen en wensen. Dit presenteren wij op een van onze locaties of tegen een kleine meerprijs bij u thuis.

Stap 2: daarna stellen we 2-3 ramingen op voor de tuinaanleg. Op basis van uw keuzes werken het tuinonwerp uit en vragen offertes op bij geselecteerde bedrijven. Daarna wordt onder onze regie, tegen de beste prijs/prestatie uw nieuw tuin gerealiseerd.

Op deze manier bent u verzekerd van een goed tuinontwerp dat uitstekend wordt gerealiseerd door een goed (hoveniers)bedrijf op basis van de beste prijs.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen   

   

  U staat centraal

  Bij dit alles staat voorop dat u tijdens het ontwerpproces zoveel mogelijk wordt betrokken. Dit om uw ideeën en het tuinontwerp zo goed mogelijk vorm te geven.

  Naast de vormgeving (van uw ideeën) worden er voorstellen gedaan welke materialen daarbij het beste aansluiten. Aansluiten qua sfeer, duurzaamheid, kwaliteit en budget.

  Dat scheelt u (veel) tijd en u krijgt onafhankelijk en deskundig advies. Ok verzorgen wij de onderhandelingen voor u met de uitvoerende partij(en).

  Tijdens de gehele realisatie wordt er gezorgd dat er controle plaats vindt van:

  • het uitvoerend werk;
  • kwaliteit geleverde materialen;
  • uitvoering volgens bestek/werkomschrijving.
  • de facturen.

  Totale ontzorging

  Nadat het tuinontwerp van uw nieuwe tuin is gerealiseerd kan De Tuinregisseurs u ook begeleiden bij het opvolgend tuinonderhoud.

  Als dit op voorhand gewenst is, dan wordt hier rekening mee gehouden bij de aanbestedingscriteria en selectie van de leveranciers en uitvoerende bedrijven.

  Bij dit alles staat voorop dat u geen zorgen heeft over het toezicht en begeleiding van de uitvoerende partij(en).

  Ook worden de offertes en voorstellen van uitvoerende partij(en) getoetst. 

  Wij zorgen voor de begeleiding van en overleg met de uitvoerende partij(en).

  Altijd bij u in de buurt