Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Planuitwerking

Nadat het tuinontwerp is goedgekeurd kan een vervolgopdracht worden gegeven om het tuinontwerp door te rekenen in 2-3 ramingen van de uitvoeringskosten. Want ieder ontwerp kan met verschillende materialen en kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Op basis van de opgestelde ramingen maakt u een (financiële) keuze. Op basis van deze keuzes werken we in nauwe samenspraak met u, bouwkundig architect en/of binnenhuisarchitect het tuinontwerp verder uit in bijvoorbeeld:

Bestratingsplan

Maakt duidelijk welke materialen er worden gebruikt en hoe en waar te verwerken. Ook een staat van hoeveelheden en de kwaliteitsomschrijving van de verschillende bestratingsmaterialen.

Afwateringsplan

Dit kan zijn de afwatering van de tuingrond d.m.v. drainage, of van de bestrating door middel van goten en/of kolken. Ook het bufferen van hemelwater op dak of ondergronds kunnen tot deze werkzaamheden behoren.

Beplantingsplan

Geeft aan waar welke planten komen, de bloeitijd, hoogtes, de aantallen en in welke kwaliteit. Want een boom 10/12 heeft een heel ander kostenplaatje dan een boom 18/20.

Uitvoeringstekening

Deze is om het grond- en straatwerk uit te zetten evenals bomen en eventuele bouwkundige onderdelen. Aangeven van hoogten en oppervlakten. Dikte zandbed, bodemverbetering en meer.

Verlichtingsplan

Functionele-, accent-, sfeer- en/of beveiligingsverlichting. Tekening van elektrakabels en aansluitingen. Plek van de armaturen en welke typen. Wijze van  functioneren, bewegingssensor(s), lichtmeter(s), tijdklok, domotica of afstandsbediening.

Beregeningsplan

Tekening van locaties leidingen en type sproeikoppen, pompen en aansluitingen.

Bouwkundige tekeningen

Afhankelijk van het te realiseren bouwwerk. Van overkapping tot poolhouse, zwembad of -vijver.

Vergunningen

Toetsen vergunningen en wanneer mogelijk aanvragen van vergunningen.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen  Producten planuitwerking

  Afhankelijk van het tuinontwerp worden er diverse uitwerkingen gemaakt.

  Werkzaamheden en producten planuitwerking

  • één wijzigingsronde van het schetsontwerp;
  • eventueel overleg met buren, gemeente of provincie;
  • definitief ontwerp;
  • 2-3-tal ramingen voor realisatie (voorbeeld I, II en III);
  • begroting voor realisatie (voorbeeld);
  • verhardingsplan;
  • beplantingsplan;
  • verlichtingsplan;
  • uitvoeringstekening(en);
  • eventuele bouwkundige tekeningen;
  • vergunningen toets en aanvraag.

  Na de planuitwerking dragen wij zorg de selectie van uitvoerende bedrijven en aanbesteding. Het uitvoerende bedrijf of bedrijven betalen voor de planuitwerking, tenzij u zelf zorgt draagt voor de aanbesteding en/of realisatie. Dan declareren wij rechtstreeks aan u, op basis van regie. Dit houdt in dat wij de beste tijd en kosten direct aan u declareren. Hierbij hanteren we een uurloon van 111,93 en reiskosten tegen 0,50 euro euro inclusief btw.

  Voor de tarieven van aanbesteding klik hier.

  De Tuinregisseurs omdat…..

  • het ontwerp en planvorming geschiedt door ervaren en minimaal HBO opgeleide mensen;
  • garantie beste prijs/prestatie;
  • duidelijkheid vooraf;
  • helder ontwerpproces;
  • aanbesteding zich altijd terug verdient;
  • het u veel tijd en geld bespaard;
  • we werken met lokale en regionale bedrijven;
  • controle, begeleiding en toezicht op realisatie;
  • >40 Jaar ervaring in ontwerp en realisatie;
  • >40 jaar ervaring in samenwerking met verschillende disciplines;
  • werkzaam voor particuliere tuinbezitter, (interieur)architect, projectontwikkelaar, (semi)overheid, zorginstellingen en meer;
  • van voortuin tot landgoed.

   

  Altijd bij u in de buurt