Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Regie tuinaanleg

 

De ervaring heeft geleerd dat, ondanks een gedegen voorbereiding, een goed toezicht en begeleiding noodzakelijk is om te komen tot het beoogde eindresultaat. Om goed toezicht te kunnen uitoefenen en de uitvoerende partijen te begeleiden in het realisatieproces is kennis en ervaring van de realisatie onontbeerlijk. Wij zorgen ervoor dat u geen omkijken heeft naar de realisatie van uw nieuwe tuin.

Het controleren van de materialen en of deze volgens tekening en werkomschrijving zijn verwerkt is van belang voor het uiteindelijke eindresultaat, wij zorgen daarvoor.

Bewaking van de kwaliteit, budget en planning behoren ook tot de regietaken.

Afhankelijk van de complexiteit en tijdsduur van de aan te leggen tuin zullen de contactmomenten tijdens de regie fase worden ingezet.

Naast controle op de werkplek verzorgen wij ook het projectmanagement op afstand. Mochten er wijzigingen nodig zijn, dan zullen deze altijd via De Tuinregisseurs lopen. Deze wijzigen worden eerst door ons beoordeelt, ook als deze mochten leiden tot eventuele meerkosten. Deze zullen dan eerst getoetst worden voordat deze aan u worden voorgelegd.

Voortgangscontrole en rapportage zijn standaard bij de regie werkzaamheden. Ook het vooraf informeren van uw buren voor eventuele overlast tijdens de werkzaamheden, daar zorgen we voor dat dit gebeurt.

Wij zorgen er, samen met de uitvoerende partij(en), voor dat de uitvoering voor u probleemloos verloopt.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen   

   

  Tarieven regie tuinaanleg

  Tarief

  Voor regie van de tuinaanleg bedraagt het tarief slechts 4% van de uitvoeringskosten.

  Regie bij de tuinaanleg bestaat uit:

  • Overleg met uitvoerende partij(en);
  • Opstarten werk;
  • Beantwoorden vragen, vooraf bij offerte vorming en tijdens het werk;
  • Tussentijdse controle(s) (on)aangekondigd op locatie;
  • Beoordeling en controle facturen uitvoerende bedrijven en leveranciers;
  • Bewaking kwaliteit geleverde producten en wijze van verwerken;
  • Oplevering op locatie samen met opdrachtgever;
  • Opstellen proces verbaal van oplevering.

  Exclusief:

  • Eventuele repro-, druk en/of portokosten.

  Na de regie van de tuinaanleg kan regie volgen voor het opvolgend tuinonderhoud. Klik hier voor regie tuinonderhoud.

  Duidelijke afspraken
  en heldere uitleg

  Altijd bij u in de buurt