Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Tuinontwerp

De basis voor een exclusief tuinontwerp voor een exclusieve tuin is ons gesprek. Een goed gesprek bestaat uit luisteren en het stellen van die vragen welke u helpen om bewuste keuzes te maken.

Ons eerste gesprek zal vaak eerst via de telefoon zijn. Op basis van dit gesprek bespreken we of er al dan niet een vervolg afspraak wordt gemaakt. Bij u thuis of op ons kantoor. Als wij u van dienst kunnen zijn wordt dit gesprek bevestigd, zodat u het na ons gesprek nog eens rustig kunt doornemen en overdenken. Een goed tuinontwerp komt stapsgewijs tot stand. Wij onderscheiden de volgende stappen.

Schetsontwerp (SO)

Op basis van onze gesprekken wordt een maatvast schetsontwerp gemaakt. Ook worden er de nodige referentiebeelden aan toegevoegd. Dit tegen een vaste prijs.

Na 10-14 werkdagen is het schetsontwerp afgerond en wordt deze digitaal opgestuurd, of we maken een afspraak voor presentatie en toelichting.

Mocht ondanks onze inspanningen het tuinontwerp u niet aanspreken, dan wordt een nieuwe voorstel voor u gemaakt. Op basis van het schetsontwerp wordt het schetsontwerp uitgewerkt in een Voorlopig tuinOntwerp.

Voorlopig tuinontwerp (VO)

In het voorlopig tuinontwerp worden de wijzigingen van het schetsplan doorgevoerd. Dit wordt u ter goedkeuring aangeboden. Na uw goedkeuring gaan we over tot het maken van een 2-3 tal ramingen voor realisatie.

Ramingen

Ieder tuinontwerp kan op vele manieren en verschillende kwaliteitsniveaus worden gerealiseerd. Om dit voor u inzichtelijk te maken maken we ramingen, dit is een vervolgopdracht. Deze ramingen laten de verschillen zien in wijze van realisatie, kwaliteit en de financiële consequenties daarvan. Onderstaand enkele voorbeeld ramingen en de uiteindelijke begroting van dezelfde tuin.

Voorbeeld raming I voorbeeld raming II, voorbeeld raming III, voorbeeld begroting.

Op basis van de gemaakte ramingen maakt u uw keuzes. Op basis van deze keuzes wordt het definitieve  ontwerp gemaakt.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen

   

   

  Definitief tuinontwerp (DO)

  Het tuinontwerp wordt nu met de door u gekozen materialen, kleuren, geuren en meer verder maatvast uitgewerkt.

  Na afronding wordt dit ter goedkeuring aan u voorgelegd en toegelicht. Na goedkeuring wordt het tuinontwerp verder uitgewerkt in de verschillende uitvoeringsplannen.

  Planuitwerking

  Dit bestaat ten minste uit:

  • Bodemanalyse;
  • Een beplantingsplan;
  • Een verhardingsplan;
  • Uitvoeringstekening.

  Andere planuitwerkingen kunnen zijn:
  Verlichtingsplan;

  • Beregeningsplan;
  • Kabels- en leidingenplan;
  • Drainageplan;
  • Bouwkundige en/of technische tekeningen.

  Na goedkeuring volgt de concept begroting.

  Ramingen en begrotingen

  Op basis van de opgestelde ramingen en uw keuzes in materiaal-, kwaliteitsniveau en beschikbare budget wordt een conceptbegroting opgesteld. Deze sturen we u toe via de mail.

  Na goedkeuring van deze conceptbegroting wordt de definitieve begroting en werkomschrijving opgesteld. Na goedkeuring van de definitieve begroting gaan we over naar het aanbestedingsproces.

  De opgestelde begroting zal hierbij onder andere als toetsing dienen voor de op te vragen offertes. Deze offertes kunnen worden opgevraagd bij onze vaste partners en bij andere bedrijven.

  Als er vragen zijn kunnen deze bedrijven bij ons terecht.

  Na het tuinontwerp- en planproces wordt het tuinontwerp aanbesteed.

  van schetsplan
  tot exclusief beplantingsplan

  Altijd bij u in de buurt