Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Regie tuinonderhoud

Goed en tijdig uitgevoerd tuinonderhoud is de voorwaarde om uw gedane investering niet alleen in financiële waarde te doen toenemen maar ook in emotionele en belevingswaarde.

Een goed onderhouden tuin wordt elk jaar mooier en meer waard. Daarnaast maakt uw tuin onderdeel uit van uw onroerend goed. Uit onderzoek is gebleken dat de waarde van uw woning toeneemt door een passende en goed gerealiseerde en onderhouden tuin.

Misschien heeft u tijd en vindt u het leuk om het tuinonderhoud zelf te doen. Misschien zijn er onderdelen die u liever door de vakman laat doen.

Kan de hovenier die uw tuin heeft aangelegd ook zorg dragen voor het tuinonderhoud? Wat moet er nu allemaal gebeuren en wanneer? Hoeveel tijd kost u dat of de hovenier en hoeveel mag dat kosten?

Waarom regie?

Het is van belang dat vanuit de visie, die is vastgelegd in het tuinontwerp, het tuinonderhoud plaatsvind. Dat kan inhouden dat een duidelijk beheer- en tuinonderhoudsplan wordt opgesteld met duidelijke instructies en omschrijvingen. Van daaruit kan het werkplan worden gemaakt wanneer er welke handeling uitgevoerd dient te worden.

Begeleiding

Voor de vakman hovenier kan het prettig zijn een vraagbaak te hebben en begeleiding te krijgen bij het onderhoud van uw tuin. Dit kan natuurlijk ook als u zelf uw tuin (deels) wilt onderhouden.

Voor onze tarieven voor regie tuinonderhoud klik hier. De tekst gaat hieronder verder.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen

   

   

  Planning tuinonderhoud

  Bij tuinonderhoud is planning een belangrijk onderdeel van het welslagen van het tuinonderhoud. Onderhoudshandelingen uitgevoerd in een verkeerde periode kunnen een averechts effect geven.

  Wanneer moet wat gebeuren? Dit maken we overzichtelijk in een jaarplanning. Deze jaarplanning wordt gekoppeld aan het beheer-, werk- en onderhoudsplan.

  Een goede planning zorgt ervoor dat er niets wordt vergeten. Desgewenst kunnen we er voor zorgen dat u via de mail erop wordt geattendeerd wat er de komende maand of week gedaan moet worden. Zo wordt u gecoacht in het optimaal onderhouden van uw tuin.

  Een goede planning geeft structuur en rust voor alle partijen. Omdat we met de natuur werken is natuurlijk niet alles exact te plannen, we blijven daarom flexibel.

  Regelmatige controle en onafhankelijk tuinadvies is wel zo prettig. Dit alles valt of staat met de vakkundige uitvoering daarvan. Wij helpen u en de hovenier daarbij.

  Controle & tuinadvies

  Als De Tuinregisseurs de regie voert over het tuinonderhoud dan toetsen en bespreken we met u in uw tuin/terrein de uitgevoerde werkzaamheden en wat er nog gedaan moet worden. Dit kunnen onderhoudshandelingen zijn of extra (herstel)werkzaamheden en/of leveranties.

  Ook deze toetsing vind plaats op basis van de BRL-richtlijnen.

  Als de hovenier (mede) het onderhoud uitvoert is deze bij het overleg. Zo komen we samen tot het beste resultaat zodat u optimaal kunt genieten van uw tuin, want daar gaat het tenslotte om!

  regie tuinonderhoud ook
  voor bedrijfsterreinen

  Altijd bij u in de buurt