Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Regie tuinonderhoud

Hierbij kunt u kiezen uit verschillende varianten, zoals:

Zelf doen

Hierbij komen we minimaal 2x per jaar bij u in de tuin. Dan bespreken en bekijken we het uitgevoerde werk en wat er nog gedaan moet worden. We geven ter plekke advies en tips voor het tuinonderhoud.

Ook kunt u via de mail en/of telefoon worden gecoacht bij het tuinonderhoud. Hierbij kunt u gebruik maken van het een jaarprogramma ‘Tuincoaching’.

Als het tuinonderhoud door een hoveniersbedrijf wordt uitgevoerd is een regie opdracht wellicht de oplossing om u ter zijde te staan met onafhankelijk en deskundig advies. Dit bespaart u (overleg)tijd en zorgt voor een betere prijs en kwaliteit.

Door hoveniersbedrijf

Als het reguliere tuin of terreinonderhoud wordt verzorgd door een hoveniersbedrijf zorgen wij voor de aansturing, regelmatige controle, overleg en begeleiding van de hovenier.

U wordt middels regelmatige verslaglegging geïnformeerd van deze aansturing, controle- en overlegmomenten.

Onderdeel van deze regie opdracht kan zijn dat er een beheervisie en een onderhoud- en beheerplan wordt opgesteld. Daarna kan, voor de hovenier of in samenspraak met de hovenier, een werkplan en planning worden opgesteld. Op die manier weet iedereen aan het begin van het jaar wanneer, welke week/dag, wat gaat gebeuren. Extreme weersomstandigheden daargelaten waardoor de planning aangepast zal moeten worden.

  Bel voor advies: 06 - 53 250 362

  Alexander bellen   

   

  Tarieven regie tuinonderhoud

  Voorbeeld

  De tuin moet onderhouden worden in de omgeving van Amersfoort (afstand Hilversum – Amersfoort 2×35 km. = 70 km.).

  Tarieven regie
  Reistijd en -kosten plus de tijd op locatie.
  Wij hanteren een uurloon van € 125,00 per uur  inclusief btw.

  Frequentie:
  1. Mei of juni
  2. Augustus of september

  Totaal 2x aanwezig: 70 km. x 2 = 140 km. x € 0,50 = € 70,00 + 2 uur reistijd = € 320,00
  2x 1 uur op locatie = 2 uur x € 125,00 = € 250,00

  Totaal regiekosten per jaar € 570,00 0f per kwartaal €142,50 beide inclusief btw.

  Als het tuin- of terreinonderhoud door derden wordt verzorgd kunnen we deels op afstand zorg dragen voor de voortgangscontrole.

  Hierbij kunnen we u, afhankelijk van het seizoen en uit te voeren werkzaamheden, maandelijks of wekelijks rapporteren.

  Ook het beoordelen van eventueel meerwerk en het eventueel aanvragen van meerdere offertes is onderdeel van deze regie opdracht.

  Een regie opdracht wordt ook in nauwe samenspraak met u opgesteld. Ik maak graag een afspraak met u.

  Graag tot ziens in uw tuin of op uw terrein.

  ing. Alexander Bijl
  tuin- en landschapsontwerper

  vormgeving
  door beheermaatregelen

  Altijd bij u in de buurt