Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Apeldoorn

30 ha

thema

ontwerpend onderzoek naar (financiering) landschappelijke natuurontwikkeling

context

stedendriehoek Apeldoorn – Deventer – Zutphen

aanleiding

ontwerpend onderzoek naar de gebiedsmogelijkheden vanuit de invalshoek van landschapsontwerper.

opgave

vanuit gebiedsvisie inzoomen op deelgebied. Ontwikkel een landschappelijke eenheid binnen de gegeven visie.

oplossing

aan de rand van het Jong Ontginningslandschap wordt ruimte gemaakt voor het ontwikkelen van een ‘landgoederen’ gebied. Ruimte voor woningen, met een inhoud tussen de 1500 en 2500 m3 en met een kaveloppervlak van 0,5 tot 2 ha. waarbinnen natuurontwikkeling dient plaats te vinden. Dit door het aanbrengen van verplichte (bos) beplanting en watergangen om de biodiversiteit te doen toenemen. De akkerrand dienen te worden voorzien van bloemenweidemengsels. Binnen het plangebied van de landgoederen dient een heldere lanenstructuur te worden aangebracht voor de oriëntering binnen het gebied en de biodiversiteit.  Voor het plangebied is onder andere gewerkt met staalkaarten om de gebiedskwaliteiten, op gebied van natuurontwikkeling en beheerkosten, snel inzichtelijk te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Altijd bij u in de buurt