Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Rotterdam

10.160 m2

thema

herinrichting straatprofiel voor een veilige in- en uitstapplaats voor bewoners en bezoekers

context

de drukke Oude Dijk met trambaan, autoweg, parkeren, fietspad, trottoir, lantaarnpalen, brievenbus e.d.

aanleiding

door de drukke Oude Dijk is het altijd gevaarlijk om in- en uit te stappen vanuit de auto. Vaak ontbreekt parkeerruimte om auto even tijdelijk te parkeren. Dan wordt de auto op de rijbaan neer geparkeerd. Dit is niet wenselijk voor andere verkeergebruikers en leidt veelal tot ongewenste en gevaarlijke verkeerssitiaties.

opgave

maak een veilge, functionele kiss and ride strook.

oplossing

aanpassen straatprofiel. Behouden bomen  en deels van de haag. Daar waar mogelijk nog extra beplanting toevoegen. Een ruim trottoir voor het gebouw om in en uit te stappen en extra plek om daar bankjes te plaatsen voor wachtenden of anderszins.

Altijd bij u in de buurt