VISIE – MISSIE – WAARDEN

 • Het hart gaat sneller kloppen bij vormgeven van buitenruimten waar mensen in en van kunnen genieten. Of dit nu een voortuin, een landgoed of een stadswijk is. Daarnaast is er passie voor klanten en planten. Werken voor opdrachtgevers die belang hechten aan een goede buitenruimte is wat plezier en voldoening geeft in het werk. Het ontwerpen en realiseren buitenruimten met méér beleving en een hoge gebruikswaarde zodat u, de (toekomstige) opdrachtgever, daar probleemloos van kan gaan genieten.

  Doel- en resultaatgericht werken zijn enkele van de kernkwaliteiten van De Tuinregisseurs. Daarbij hoort ook een duidelijke visie, missie en waarden van waaruit we werken.

  Een tuin- en landschapsontwerper of tuinarchitect dient naast kunstzinnigheid, op gebied van ruimtelijke vormgeving, ook te weten hoe iets beleefd en gebruikt gaat worden.

  Om te komen tot een doorwrocht ontwerp kan ook de historie van de plek van belang zijn. Daarnaast ook kennis op welke wijze het ontwerp gerealiseerd kan en moet gaan worden is in deze van groot belang.  Het bekend zijn met de bodemgesteldheid en wat het effect daarvan is op de standplaats van de toe te passen beplanting is essentieel. Hoe gaat de beplanting zich gedragen in de tijd? Welke beplanting draagt bij aan een ecologische diversiteit en nog veel meer……

  Zoals op welk moment in de tijd moet er waar en op welke wijze worden ingegrepen tijdens het beheer en onderhoud? Zodanig dat de visie die in het ontwerp is vastgelegd door de tijd heen steeds meer vorm krijgt en ook wordt bewaard.

  Visie

  Bij het ontwerpen van buitenruimten en beplanting werk je met de factor tijd (de 4e dimensie) en het toekomstige gebruik. Hieruit volgt dat de betrokkenheid van de tuinontwerper ook in de tijd gewaarborgd dient te zijn, dus ook tijdens het beheer en onderhoud, om in de tijd te komen tot dat resultaat dat voor ogen stond tijdens het ontwerpproces.

 • Missie

  Voor betrokken opdrachtgevers verrassende tuinen en buitenruimten ontwerpen, met méér beleving en deze onder regie laten realiseren door vakkundige uitvoerende vakmensen.

  De Schepper van de natuur heeft gezorgd voor overvloed, principes en wetmatigheden. Bestudering en toepassing daarvan is helpend, om de gebruikers van de ontworpen buitenruimte, daarvan te kunnen laten genieten.

  Opdrachtgevers ondersteunen bij te maken keuzes en hen verrassen met oplossingsgerichte creativiteit, kennis en kunde en waar nodig in samenwerking met andere specialisten.

  Hierbij gaan we voor tevreden opdrachtgevers nu en over 25 jaar.

  Waarden

  Een bedrijf zonder waarden is waardeloos en daarom delen we graag de waarden vanwaaruit we werken.

  Integriteit
  Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en waarom.

  ‘Leeg hoofd’
  Geen vooringenomenheid maar onderzoekend en feedback vragend. Een luisterend oor en een ‘leeg hoofd’. Openstaand voor nieuwe inzichten, oplossingen en ideeën.

  Teamspeler
  Alleen ga je snel maar samen kom je verder is ons credo in deze. Daarnaast zijn we allemaal afhankelijk van elkaar en vanuit respect voor de ander werk we samen op basis van gelijkwaardigheid.

  De Tuinregisseurs als het niet alleen mooi moet worden maar ook in de tijd mooi moet blijven.

Altijd bij u in de buurt


 • Nieuwleusen | Koedijk 8
  Willemstad | Kloosterdreef 4
  Boskoop | Bieze 143
  Rijkevoort | Hapsedijk 25
  Drachten | Koartwald 20
  Hilversum | Nieuwe Havenweg 51

 •  

  De Tuinregisseurs

  • Nieuwleusen| Koedijk 8 | 7711 DL
  • Telefoon| 035 – 622 73 13 (06 – 53 250 362)
  • E-mail| a.bijl@detuinregisseurs.nl
  • Surhuizum
  • Hilversum
  • Boskoop
  • Willemstad
  • Rijkevoort
  | Koartwald 20
  | Nieuwe Havenweg 51-F
  | Bieze 143
  | Kloosterdreef 4
  | Hapsedijk 25