Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Vlaardingen

10.160 m2

thema

herinrichting stationsomgeving

context

stationsomgeving Vlaardingen West

aanleiding

In 2017 zal de huidige treinverbinding van Rotterdam naar Hoek van Holland komen te vervallen. Dit traject zal dan een light-rail verbinding worden; de Hoekse Lijn.

Om dit te realiseren zullen alle huidige (2015) stationsgebieden wijzigingen ondergaan. Voor Vlaardingen west bestaan deze wijzigingen uit:

  • de zijperrons worden een zij- en een middenperron;
  • de spoorovergang komt aan de westzijde van het perron te liggen;
  • de entree naar het station komt hiermee in de zicht-as van de Wiardi Beckmannsingel te liggen;
  • de hellingbaan beslaat in het voorgesteld ontwerp een breed deel van de stationsentree en is daarmee dominant aanwezig.

opgave

In samenwerking met bureau van Beurden uit Vlaardingen is een voorstel en rapportage ontwikkeld.

De opgave bestaat uit twee gebieden, te weten:

  • Fase 1 entreegebied station

Het uitbreiden van de fietsenstalling capaciteit met 6 kappen naar een totaal van 22 overkappingen, zodanig dat hier geen of zo min mogelijk dubbel werk uit zal ontstaan/voortvloeien. Het maken van een uitbreidingsvoorstel waarbij de toekomstige locatie van de fietsenstalling binnen de nieuwe plannen wordt geïntegreerd. Tevens wordt gekeken naar de invloed van de hellingbaan op de fietsenstalling zoals deze nu voorgesteld is in het rapport van de Hoekse Lijn.

  • Fase 2 het voorplein, Geuzeplein.

Het inzichtelijk maken van de ruimtelijke en verkeerstechnische consequenties door de komst van de Hoekse Lijn binnen het gehele entreegebied van station Vlaardingen West. Dit voorstel zal op een nader te bepalen tijdstip gemaakt worden.

oplossing

verplaatsen van het stroomhuis naar overzijde spoor, het concentreren van de fietsoverkappingen en vormgeven van de trappen en hellingbanen voor rolstoelgebruikers. Het oorspronkelijke voorstel waren trappen boven maaiveld. Deze zijn vervangen door trappen in een schuinoplopend maaiveld. Dit omdat als er zwerfvuil en onkruidgroei onder de open trappen zal plaatsvinden dit lastig te verwijderen zou zijn. Dit zou een niet wenselijk beeld geven. De orientatie van de opgang van deze trappen is gekoppeld aan de (te ontwikkelen en aanwezige) routing op het Geuzeplein. Toepassing van verschillende bestratingsmaterialen en dimensionering daarvan dien te gaan bijdragen aan een grotere herkenbaarheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Altijd bij u in de buurt