Meer tuinbeleving

Meer natuur beleving in uw tuin?

Een tuin met meer (natuur)beleving. De wensen voor de tuin zijn de laatste tijd aardig aan het veranderen. Wat tegenwoordig van belang is dat de tuin meer leeft. Een tuin met meer (natuur)beleving. Maar hoe?

Een tuin met vogels die er eten en broeden. Een tuin met meer vlinders, bijen en ander leven. De wensen voor de tuin zijn de laatste tijd aardig aan het veranderen. Wat tegenwoordig van belang is dat de tuin meer leeft. Een tuin met meer (natuur)beleving. Een tuin met vogels die er eten en broeden. Een tuin met meer vlinders, bijen en ander leven.

Hoe dit aanpakken? Zoals bij iedere goede tuin begint dit met een plan. Maar voordat met het plan, het tuinontwerp, wordt begonnen wordt er een inventarisatie gemaakt. De tuinontwerper inventariseert:
• de bodem, voor het bodemleven;
• de aanwezige natuurlijke vegetatie;
• de omgeving/buurt naar drachtplanten;
• de bezonning;
• het vochthoudend vermogen van de tuin.

Het bodemleven

Een tuin is pas een tuin als er planten in staan. Het fundament voor uw planten is de bodem. Het tuinontwerp en beplantingsplan gaat uit van de aanwezige bodem. Dat houdt bijvoorbeeld in dat op kalkrijke kleigrond geen Rhododendrons worden aangeplant. Op basis van de natuurlijke vegetatie kunnen we een analyse maken van de bodemkwaliteit. Een bodemonderzoek en –analyse maakt veelal onderdeel uit van het tuinontwerp.

Natuurlijke vegetatie

Wilde planten kunnen worden ingedeeld in drie hoofdgroepen. De planten laten door hun aanwezigheid zien wat de staat van de bodem is.

Eerste groep
De eerste groep zijn planten die van zure grond houden en laten zien dat de grond steeds zuurder wordt. Kenmerkende planten zijn veldzuring, zuring, ganzerik, perzikkruid en paardenstaart op licht zure grond samen met havikskruid en knoopkruid.

Tweede groep
Deze groep toont aan dat er sprake is van korstvorming of een harde grondlaag. Kenmerkende planten hierbij zijn herik, carolina-nachtschade, boerenkers, winde, kweek, kamille en schijfkamille.

Derde groep
Dit is een groep wilde planten die veelal voorkomen op grond welke vaak wordt bewerkt. Hierbij horen de melganzevoet, weegbree, muur, boterbloem, paardenbloem, brandnetel en nog vele anderen.

Omgevingsscan

In de omgeving kunnen drachtplanten staan zoals lindebomen, esdoorns of wilgen. Als deze planten aanwezig zijn komen er ook meer bijen en vlinders naar uw tuin toe. (Drachtplanten zijn planten die nectar en/of pollen (=stuifmeel) leveren voor o.a. bijen en vlinders).

Bezonning

U wilt wellicht graag in de zon zitten, veel drachtplanten hebben ook voorkeur voor de zon. Maar ook voor in de schaduw zijn er (bodembedekkende) planten die de nodige bijen aantrekken zoals Pachysandra, longkruid, Campanula en Symphytum bulbosum e.a.

Vochthoudend vermogen tuin

In veel situaties dient het hemelwater in de tuin te worden opgevangen. Hierdoor zijn er kleine verschillen in droog en nat te maken wat er mede zorg voor kan dragen voor meer diversiteit in leven in de tuin. Een droge tuin trekt ander leven aan dan een vochtige tuin of vochtige plekken.

Vogels, vlinders en ander vliegend spul

Om er voor te zorgen dat er vogels in uw tuin komen te broeden dient u er ook voor te zorgen dat er wat te eten valt in uw tuin. Daarbij denken we niet alleen aan voldoende insecten maar ook bessen waar vogels dol op zijn. Daarnaast enige broedgelegenheid. Sommige (lei- en klim)planten lenen zich daar beter voor dan anderen.

Voor vlinders is de toepassing van de vlinderstruik de meest bekende en staat borg voor vlindersucces in de tuin.

Bomen, bollen, vaste planten, grassen en meer………

Wist u dat de crocussen en winteraconiet en vele andere bollen die in de winter bloeien graag bezocht worden door bijen. Een handige website om u verder te verdiepen in drachtplanten is http://www.drachtplanten.nl/Index.htm

Het tuinontwerp

Nu al deze basis voorwaarden zijn verkend gaan we als tuinontwerper over tot het ontwerpen van de tuin. Een tuin met meer beleving sluit keramische tegels of gestucadoorde tuinmuren niet uit. Het kan er zelfs spannender door worden.

Natuur dicht bij huis

Om de natuur- en tuinbeleving zo dicht mogelijk naar de woning te brengen zorgen we als tuinontwerper ervoor dat de tuinmeubelen als het even kan niet direct voor de ramen worden gezet. Het zicht op planten, bijen, vogels en vlinders is toch leuker dan het zicht op uw tuinmeubelen. Want laten we wel wezen het grootste deel van het jaar beleeft u uw tuin vanachter het glas van uw woning.

Een tuin met meer beleving

Ziet u uzelf al zitten in uw tuin? Met niet alleen kleuren en geuren maar ook het zoemende zomer geluid van bijen (doen niks als u niks doet). Vlinders van het voorjaar tot in de late herfst? Wuivende siergrassen in herfst en winter? Bloeiende bomen en bollen in de winterperiode? Misschien wel een plek om een wilde bloemenmengsel te zaaien? Nog meer tuinbeleving?

Oogsten en eten?

Oogsten en eten uit eigen tuin voor nog meer tuinbeleving. Wij als tuin- en landschapsontwerpers kunnen u er alles over vertellen en nog beter, het ontwerpen en laten realiseren. We maken graag een afspraak met u.

Laatste nieuws 29 maart 2018

‘Aantal vlinders sinds 1992 met 40 procent gedaald’

Het gaat nog altijd ”niet best” met de vlinders in Nederland. Dat constateert de Vlinderstichting in haar jaarverslag. De helft van de 47 soorten waarvan de stichting trends in kaart heeft gebracht, gaat achteruit. Sinds 1992 is het totale aantal vlinders met zo’n 40 procent gedaald, blijkt uit tellingen van de Vlinderstichting.

Een van de probleemgevallen is de heivlinder, die volgens de onderzoekers minder voorkomt doordat heidegebieden dichtgroeien als gevolg van te hoge concentraties stikstof. Ook zijn leefgebied is versnipperd.

Met elf soorten gaat het juist goed. En de meest geziene soort, het bruin zandoogje, is ”uiterst stabiel”. Het heideblauwtje staat op de tweede plaats. Witjes waren er juist opvallend weinig.

De onderzoekers hebben hun gegevens gepubliceerd op de website Nature Today.

Vliegende insecten
Niet alleen vlinders, maar ook andere insecten verdwijnen uit de natuur. Uit een vorig jaar gepubliceerde Nederlands-Duitse studie werd duidelijk dat driekwart van de vliegende insecten sinds 1989 is verdwenen.

”Dat kan dramatische gevolgen voor de landbouw hebben. Insecten zijn belangrijk voor het bestuiven van gewassen, maar spelen ook op andere gebieden een cruciale rol”, aldus het Netherlands Ecological Research Network (NERN).

Uw tuin een ecologische stapsteen?

Uw tuin kan bijdragen bij het in stand houden of uitbreiden van de vlinderpopulatie in Nederland. Ook het toepassen vaan planten van de rode lijst in uw tuin draagt bij tot in stand houding of verhoging van de biologische diversiteit. Er zijn zeker wilde planten die prima in uw tuin kunnen worden toegepast en die ook op de rode lijst staan. Meer informatie? We helpen u graag bij het maken van een verantwoorde keuze.

De Tuinregisseurs voor het ontwerpen en laten realiseren van een tuin met meer beleving.

Graag tot ziens,

ing. Alexander Bijl
tuin- en landschapsontwerper

Geef een reactie