Afspraak in
uw tuin?
KLIK HIER

Uw tuin regisseren?

 

Wat doet een regisseur? Volgens Wikipedia is dat iemand die de creatieve supervisie voert over uitvoerende kunst, behalve muziek daar doet de dirigent dat. Tuinkunst = Tuinregisseur. Maar wat is nu uw voordeel om samen te werken met De Tuinregisseurs?

Regisseurs kunnen zich specialiseren in bepaalde vakgebieden. Wij zijn gespecialiseerd in de TuinKunst. Als Tuinregisseurs verzorgen wij het tuinontwerp en bewaken we het ontwerpproces. We zorgen voor de communicatie, de aanbesteding, controle en begeleiding van de tuinaanleg en als het kan ook het opvolgend tuinonderhoud. Een tuin ontwerpen is een ding maar het realiseren en beheren daar gaat het uiteindelijk om. Dat begint al tijdens het ontwerpproces.

Waarom een tuinregisseur?

Omdat er zoveel hoveniers, tuinontwerpers en tuinarchitecten zijn dat de opdrachtgever soms door het bos de bomen niet meer ziet. Wie te kiezen, hoe te selecteren? Op papier kan alles (iedereen kan een tuin of een huis tekenen) maar nu over naar de werkelijkheid. Een (kunstzinnig)ontwerp maken is een ding maar het ontwerp (technisch) uitwerken weer heel wat anders. De stap van de papieren werkelijkheid naar de tastbare werkelijkheid is van een heel andere orde, zeker bij bouwen van tuinen, woningen, bruggen, noem maar op.

De Tuinregisseurs verzorgen het tuinontwerp en het hele ontwerpproces. Daarna wordt er gezorgd dat het tuinontwerp tegen de beste prijs/kwaliteit wordt gerealiseerd. Dit door voorselectie, aanbesteding, begeleiding en controle van de werkzaamheden en materialen.

Tuinaanleg kan bestaan uit.......

Een tuin kan bestaat uit vele componenten, ik noem er een paar:

 • vergunningen;
 • grondwerk;
 • bodemverbetering;
 • straatwerk;
 • metselwerk;
 • grondkering;
 • tuinmuren en -trappen;
 • erfafscheidingen;
 • zwembad of zwemvijver;
 • vijver;
 • elektra;
 • verlichting;
 • beregening;
 • automatisering en domotica;
 • beplantingen;
 • onderhoud.

Bovengenoemde werkzaamheden kunnen nimmer allemaal goed binnen een bedrijf worden gedaan. Voor elk onderdeel is een specialist nodig en sommige werkzaamheden mogen alleen (om verzekeringstechnische redenen) maar gedaan worden door erkende specialisten.

En niet te vergeten de eventuele vergunning op lokaal, regionaal of provinciaal niveau.

Wat is uw voordeel?

Dat er een goed tuinontwerp wordt gemaakt dat tegen de beste prijs/kwaliteit wordt gerealiseerd. Het hele traject van offertes opvragen (op basis van een duidelijk ontwerp en werkomschrijving/bestek), overleg met uitvoerende partijen en meer wordt voor u verzorgd. Dit kan ook inhouden dat er wordt samengewerkt met een beeldend kunstenaar, architect, interieurarchitect,  of dat deze in overleg met opdrachtgever worden ingeschakeld.

Daarna zorgen De Tuinregisseurs ervoor dat de juiste man/vrouw op de juiste plek komt. Opstellen selectiecriteria, opvragen offertes, beoordelen offertes, onderhandelen voor u en u adviseren.

Realisatie en tuin- en terreinonderhoud volgens plan

Daarna volgt het meest belangrijke; het zorg dragen dat alles volgens het ontwerp wordt uitgevoerd. Onze ervaring heeft geleerd dat als een tuinontwerp niet goed is uitgewerkt en er geen controle is op de uitvoering een plan altijd een eigen leven gaat leiden. In ongeveer 100% van de gevallen gaat het niet die kant op die de ontwerper samen met de opdrachtgever heeft bedacht en zoals het staat beschreven in het bestek. De metselaar geeft zijn draai eraan, maar ook de stratenmaker, de elektricien en als laatste de hovenier die er net anders over dacht of de tekening niet goed had gelezen. De Tuinregisseurs houdt iedereen bij de les net als een dirigent in een orkest. Degene die te vaak een valse toon veroorzaakt wordt vriendelijk doch dringend verzocht het orkest te verlaten.

Ook het voor opvolgend tuinonderhoud is het van belang dat de tuinontwerper betrokken blijft voor het beste resultaat. Controle op de uitvoering van de onderhoudsvisie en het werk- en beheerplan is veelal een must zodat alle neuzen dezelfde kant op blijven gaan.

Kwaliteiten van een Tuinregisseur

Een Tuinregisseur moet kennis van zaken hebben over het ontwerpproces, het realisatie- en opvolgend beheerproces. Deze kennis van zaken wordt in tientallen jaren ervaring opgebouwd. Een Tuinregisseur overziet het gehele proces van begin tot eind en de jaren daarna.

Ontzorgen

Kort samengevat; De Tuinregisseurs ontzorgen u als opdrachtgever door inzet van zijn creativiteit en deskundigheid.

Wilt u meer weten? Bel of mail ons.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Altijd bij u in de buurt